Gå direkt till innehållet

Här introducerar du arbetsområdet genom att låta eleverna diskutera ett hållbarhetsdilemma i mindre grupper samt presenterar arbetsområdet och den pedagogiska planeringen.

Moment:  

  • Hållbarhetsdilemma

Välj ett av de dilemman som finns på Globalamalen.se och som vi länkar till nedan under resurser. Läs beskrivningen av dilemmat tillsammans i helgrupp och låt sedan eleverna diskutera två och två eller tre och tre:

  1. Vad gör du?
  2. Har du någon liknande erfarenhet?
  3. Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Låt sedan alla grupper säga något från sina diskussioner.

 

  • Presentera arbetsområdet och ge en introduktion till Globala hållbarhetsmålen.

 

Datum Lektion Moment
1.Introduktion Hållbarhetsdilemma, presentaton arbetsmoment/PP
2.Spaning i hemmet Ordlista energibegrepp, spaning i hemmet
3.Spaning i hemmet Återkoppling spaning i hemmet, skrivuppgift
4.Onödigaste prylen Diskussion onödigaste prylen
5.Onödigaste prylen Tillverka poster, rösta fram onödigaste prylen
6.Miljöanalys Undersök skolan och gör en miljöanalys
7.Miljöanalys Redovisning, skrivuppgift, utvärdering
Extra Dialogmöte med skolbyggnadens förvaltare

 

  • Presentera PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Hållbarhetsdilemma

Introduktion

Till lärare

Välj ett av de dilemman som finns på Globalamalen.se och som vi länkar till nedan under resurser.

Exempelvis:

I närheten av där du bor planeras en vindkraftspark. Vissa tycker att det här är en bra idé eftersom vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Andra tycker att det är fult och förstör för fågellivet.

Läs beskrivningen av dilemmat tillsammans i helgrupp och låt sedan eleverna diskutera två och två eller tre och tre:

  1. Vad gör du?
  2. Har du någon liknande erfarenhet?
  3. Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Låt sedan alla grupper säga något från sina diskussioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Presentera arbetsområdet

Introduktion

Till lärare

Visa gärna filmen ”Jag är en siffra att räkna med” och berätta om de Globala Hållbarhetsmålen. Berätta att detta arbetsområde är ett sätt som ni på er skola kan arbeta med målen och framförallt med mål 7 – Hållbar energi för alla. Avsluta med att gå igenom och förtydliga den pedagogiska planeringen för eleverna.

Datum Lektion Moment
1.Introduktion Hållbarhetsdilemma, presentation arbetsmoment/PP
2.Spaning i hemmet Ordlista energibegrepp, spaning i hemmet
3.Spaning i hemmet Återkoppling spaning i hemmet, skrivuppgift
4.Onödigaste prylen Diskussion onödigaste prylen
5.Onödigaste prylen Tillverka poster, rösta fram onödigaste prylen
6.Miljöanalys Undersök skolan och gör en miljöanalys
7.Miljöanalys Redovisning, skrivuppgift, utvärdering
8. Dialog förvaltare Dialogmöte med skolbyggnadens förvaltare

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.