Gå direkt till innehållet

I detta arbetsområde arbetar dina elever med engagerande och interaktiva moment för att förstå naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Fokus ligger på begreppet “Energi” men momenten behandlar även resursanvändning och hållbar utveckling. Vi har utgått från ämnet Kemi i detta exempel men självklart berör arbetsmomentet flera ämnen, gärna i kombination.

Eleverna undersöker den egna skolans miljöpåverkan. Varför inte avsluta arbetsområdet med att bjuda in skolbyggnadens förvaltare till ett dialogmöte med eleverna? Förhoppningsvis har hen tid och möjlighet att lyssna till elevernas förslag på förbättringar.  

Arbetsområdet består av sju lektioner á 60 minuter. En åttonde lektion kan tillkomma om du och eleverna har möjlighet att föra en dialog med skolans förvaltare. Lektionerna utgår till stor del från det pedagogiska materialet ”Energifallet” från Naturskyddsföreningen. Du hittar mer material kring energi och hållbar utveckling på energifallet.se.

Mål 7: Hållbar energi för alla – Detta arbetsmoment kan vara en del av ert arbete med att inkludera de globala hållbarhetsmålen för hållbar utveckling i undervisningen.

Arbetsområdet berör tydligast mål 7: Hållbar energi för alla, men kanske tycker ni att även andra målområden går in i er undervisning.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen lanserades år 2015 av Förenta nationerna och ska vara uppnådda senast 2030. Målen berör alla och ska relateras till respektive samhälles lokala utmaningar. Läs mer om de globala målen på www.globalamalen.se


 

Erik Lensell, Miljöförvaltningen Malmö Stad

Katarina Fornell, Förstelärare Apelgårdsskolan

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Introduktion

Här introducerar du arbetsområdet genom att låta eleverna diskutera ett hållbarhetsdilemma i mindre grupper samt presenterar arbetsområdet och den pedagogiska planeringen. Moment:   Hållbarhetsdilemm...

På spaning i hemmet – 1

Här inleder du med att eleverna repeterar eller introduceras för begreppen energi och hållbar utveckling. De får arbeta med att ta reda på vad olika ord på en ordlista betyder . De får sedan en uppgif...

På spaning i hemmet – 2

Här återkopplar ni till uppgiften eleverna fick på förra lektionen, På spaning i hemmet. De skriver sedan klart uppgiften på lektionen och lämnar in. (Classroom).   Moment: Låt eleverna berätta...

Onödigaste prylen – 1

Här får eleverna fundera på onödiga prylar. Vad är en onödig pryl? Varför tillverkas prylar som inte behövs? Hur påverkas naturresurser och människor? Vilka argument finns för och emot tillverkning oc...

Onödigaste prylen – 2

Här förbereder eleverna en poster kring den onödigaste prylen de har valt. De läser varandras och röstar vilken pryl de tycker är den onödigaste via ett google formulär. Moment: Beskriv uppgiften a...

Miljöanalys – 1

Här arbetar eleverna i grupp med att analysera skolan utifrån respektive hållbarhetsområde. (Miljöanalysen av den egna skolan är en variant av Naturskyddsföreningens uppgift från Energifallet.) Moment...

Miljöanalys – 2

Här presenterar grupperna vad de kommit fram till samt att ni diskuterar resultatet i helgrupp. Alla reflekterar/utvärderar också individuellt kring arbetsområdet. Ni tar också ställning till om det ä...