Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna genomföra övningar där balans, tyngdpunkt och jämvikt tränas”.

Materiel: Planka, tillgång till gradäng eller bänk eller liknande samt Kraft och rörelse-matris (se bifogad fil, moment 1). Dessutom introduktionsfilmen “Dödspendeln” och sången “Kraft och rörelse”.

Denna lektion introducerar arbetsområdet om kraft och rörelse. En Kraft och rörelse-matris finns med som klargör målen för eleverna. Övningarna som finns med handlar om att hitta och känna balans, tyngdpunkt och jämvikt på en planka.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Balans, tyngdpunkt och jämvikt – moment 1

Balans, tyngdpunkt och jämvikt

Till lärare

Börja med att titta på introduktionsfilmen “Dödspendeln”. Hela filmen och förklaringar kommer under en senare lektion.

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om kraft och rörelse och att de under arbetets gång kommer att lära om tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Lektionerna innehåller övningarna vid bland annat gungor och rutschbanor.

Dela ut varsin Kraft och rörelse-matris till eleverna (se bifogat dokument). Förklara att det som står i spalten till vänster är sådant som de ska lära sig under arbetets gång. I matrisen står alltså det som eleverna ska kunna. Genom att kryssa i vilket man kan, vilket man lyckas med, får var och en veta vad man kan just nu. Det en elev inte redan kan är då sådant som han eller hon ska lära sig. Tanken är att eleverna ska flytta kryssen efterhand som de lyckas mer och mer.

Till elever

Din lärare kommer att berätta att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om kraft och rörelse och att ni under arbetets gång kommer att lära om tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Lektionerna innehåller övningarna vid bland annat gungor och rutschbanor.

Du kommer få en Kraft och rörelse-matris. I matrisen står det som du ska lära dig och kunna. 

Lyssna noga och ställ gärna frågor.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt – moment 2

Balans, tyngdpunkt och jämvikt

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska jobba med balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna genomföra övningar där balans, tyngdpunkt och jämvikt tränas”.

Lyssna på sången ”Kraft och rörelse” (se musikvideo nedan).

Till elever

Ni kommer under denna lektion att jobba med balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Lektionsmålet är ”Kunna genomföra övningar där balans, tyngdpunkt och jämvikt tränas”.

Ni kommer även att lyssna på sången “Kraft och rörelse”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt – moment 3

Balans, tyngdpunkt och jämvikt

Till lärare

Detta moment innehåller övningen “Plankan”.

Gå ut till en plats där det finns en gradäng, bänk eller liknande. Ha plankor med er.

Låt eleverna jobba tre och tre.

Övningen går ut på att balansera plankan på olika sätt (se bild och bildfil Plankan).

Hur långt kan den sticka utanför innan den tippar?

Om ni står på den? Hur kan plankan ligga, och hur kan ni placera er så att plankan inte tippar? Testa de exempel som visas på bilden.

Låt även eleverna komma på egna exempel.

När alla provat samlar du eleverna och samtalar med dem om vad de upptäckt i övningarna. Berätta för dem att det kallas för jämvikt, när plankan är i det läge, precis innan den tippar. Punkten den då vilar på kallas för tyngdpunkt. Beroende på hur många man är och hur man står flyttas tyngdpunkten i de olika övningarna.

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt – moment 4

Balans, tyngdpunkt och jämvikt

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Kraft och rörelse-matriser.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din Kraft och rörelse-matris

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.