Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

216 träffar

Instruerande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Vackert väder

Våren är här! Passa på att låta dina elever i åk 4-6 jobba med att observera vädret och beskriva vindstyrka, temperatur, himlens utseende och nederbörd under en vecka. I dokumentet hittar uppgiften, b...

Tutorials för Dusm-material

Under detta resursmaterial finns det video filmer som beskriver hur du använder de olika delarna av DUSM-materialet i Malmö delar. Syftet med dessa video är att ge en introduktion till hur du går till...

Vad är pedagogiska kartor?

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett digitalt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik och vill inkludera möjligheterna som stadens miljöer ger. Ar...

Vet vi verkligen hur världen ser ut?

Jorden är rund och kretsar kring solen som i sin tur bara är en av miljarder med stjärnor i vår galax som ändå bara är en av miljardtals galaxer. Detta vet vi med säkerhet. Eller? Är det något vi kan...

Fysik 1. Sammanfattning och begreppsförklaring – översatt till arabiska

DUSM är ett komplement till ordinarie läromedel. Det förklarar och sammanfattar lärokursens viktiga begrepp och moment. Materialet vänder sig till lärare, studiehandledare och elever. Det kan användas såväl för självstudier, som för studiestöd på modersmål.

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...

Mall för laborationsrapport: åk 4-6

I den här resursen får du en enkel mall för att lära eleverna skriva en laborationsrapport.

Produktiva NO-frågor

Produktiva NO-frågor är ett resursmaterial som försöker visa hur man som lärare, genom att ställa rätt sorts frågor, får eleverna att undersöka mer. Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter mer undersökningar och experimenterande samt till resultat. 

Utbildning i Dusm-material

Lär dig mer om DUSM genom en presentation. Detta är en grundutbildning för hur det fungerar med DUSM-material på såväl wikisidan, som på Malmö delar. Tekniken, som används i anslutning till wikin och...