Gå direkt till innehållet

I det här arbetsområdet kommer dina elever att lära sig hur man identifierar riskfyllda platser. Eleverna kommer att lära sig använda ord, begrepp och trafikregler. De kommer att använda närmiljön för att identifiera riskfyllda platser samt diskutera och träna på ett säkert beteende.

När ni arbetat med detta kommer eleverna kunna ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säker beteende i trafiken. I arbetsområdet får eleverna träna på att göra en enkel muntlig presentation. När vi skriver en gemensam text om farliga platser i närmiljön tränar vi demokrati, delaktighet och att försöka påverka.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Riskfylld skolväg?

Arbetsområdet Trafik introduceras med en kort intruduktionsfilm. Lyft fram elevernas tankar och kunskaper kring ämnet med hjälp av filmen och en EPA-övning om vilka risker som finns när de tar sig til...

Trafikbegrepp med övning

Vi lär oss och övar på olika ämnesspecifika begrepp. Eleverna får se begrepp med bilder, träna på att läsa och säga dem, samt öva genom att dra streck mellan bild och rätt begrepp.

Vägskyltar del 1

Vi tittar på olika vägskyltar och pratar kort om varför de har olika färger och former. Vi letar olika skyltar i vår närmiljö genom att spela “Skyltbingo”. Syftet är att eleverna ska känna till de van...

Vägskyltar del 2

Under denna lektion ska eleverna presentera resultatet av bingon för varandra. Vilka skyltar har de gemensamt? Försök få dem att att tänka på om det finns utmärkande skillnader beroende på deras närmi...

Korsa en gata

Först tittar klassen på avsnittet “Korsa gatan” från serien Gatsmart på UR.se som visar hur man kan minska riskerna i trafiken genom ett säkert beteende. Den tar upp hur man korsar en gata på det säkr...

Gå över gatan

Klassen repeterar sången “Vänster, höger, vänster”. Till denna lektion måste du ha förberett det andra momentet. Du behöver skapa ett övergångställe i ditt klassrum så att barnen kan praktiskt öva på...

Cykelhjälm

Eleverna ska under denna lektion få information om varför det är viktigt att använda cykelhjälm. Eleverna får ta ställning till varför är det viktigt med hjälm. Vi lyssnar på låten “Cykelhjälm” som är...

Reflex

Att bära reflex är ytterligare en sak som gör det säkrare i trafiken. Eleverna gör en praktisk övning och ser sedan en film och diskuterar varför det är viktigt med reflexer.

Var är det trafikfarligt?

Här går vi ut (gärna i halvklass eller grupp) och går en runda i närområdet. Barnen uppmanas att leta efter platser som de tror kan vara farliga. Läraren fotograferar dessa platser. Här kan barnen äve...

Farliga platser – grupparbete och redovisning

Alla grupper redovisar sina bilder och berättar sina tankar om varför just de platserna är riskfyllda . Här får man träna på att prata inför sina kompisar.

Eleverna påverkar sin närmiljö

Vi repeterar vilka riskfyllda platser vi hittat i vår närmiljö och varför de kan vara farliga. Vi fyller i tankekartan och reflekterar över hur mycket eleverna lärt sig. Vi skriver en gemensam text so...

Bedömning och Gåkort

Här får eleverna visa att de kan använda ämnesspecifika begrepp, identifiera riskfyllda platser i närmiljön och att de vet hur man kan minska riskerna i trafiken på olika sätt.