Gå direkt till innehållet

Vi lever i en tid då medialogiken stipulerar att kriser och katastrofer säljer bättre än goda nyheter eller fördjupade diskussioner om komplexa problem. I detta läge är det ju inte så konstigt att brott och straff dominerar på tidningssidor och i nyhetssändningar. Enkla lösningar och förenklade utspel når i mediabruset också lättare ut än längre utläggningar och därför hör man inte sällan tonåringar komma med ganska drakoniska lösningar och en inte sällan ganska medeltida rättsuppfattning av den sorts som arbetsområdets titel ger uttryck för.

Här blir därför vår uppgift som samhällskunskapslärare extra viktigt: att låta klassrumet få bli en plats där lag och rätt får ta tid och där diskussionen får bli besvärlig åt alla håll – för om vi inte förankrar vårt rättsmedvetande och sättet som vi som nation valt att nalkas polis, rättsväsende och kriminalvård hos eleverna så riskerar både de och vi alla att få större problem i framtiden.

Häng dom jävlarna är ett arbetsområde som tar upp huvuddelen av läroplanens centrala innehåll kring rättsskipning och inbjuder också till många diskussioner som tangerar andra kunskaper och förmågor i samhällskunskapen: att analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera ståndpunkter, argumentera utifrån fakta, reflektera över mänskliga rättigheter och mänskliga värden etc. Det är ett lättarbetat arbetsområde då få frågor engagerar eleverna mer än brott och straff men det kräver också en viss fingertoppskänsla för att eleverna inte ska lämna arbetsområdet med kvarvarande fördomar eller – i värsta fall – en viss glamoriserad bild av brottslighet i enlighet med vad de se ofta ser i media.

Rättsmedvetande och normuppfattning måste förankras i varje ny generation och som samhällskunskapslärare har vi det stora nöjet att få kavla upp ärmarna här. Arbetsområdet är väldigt hands-on. Mycket diskussioner och övningar, den ena avlöser den andra, med examinationsförslag på slutet.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lag och rätt

En lektion under vilken du som lärare: Introducerar hela arbetsområdet genom att hoppa direkt in i pudelns kärna. Presenterar den pedagogiska planeringen. Bestämmer examinationsformer tillsammans med...

Varför straffar vi över huvud taget?

En lektion i vilken du som lärare: Med hjälp av övningen ”Det magiska trollspöt” pratar om varför vi straffar över huvud taget. Med hjälp av övningen ”Den svartsjuka greven” u...

Straffsatser

Under denna lektion kommer ni att: Diskutera vilka straffsatser som finns för olika brott i Sverige. Jämföra hur vi ser på straff i Sverige jämfört med till exempel USA.

Från brott till straff

En lektion under vilken du: Jobbar med en händelse från brott till straff (påföljd). Etablerar korrekt terminologi och låter eleverna fundera kring varför systemet är byggt som det är.

I rättssalen

En lektion i vilken du som lärare: Genomför övningen ”Protest” och låter eleverna möblera fram en amerikansk rättssal – som sedan förvandlas till en svensk.

Kriminalvården

En lektion i vilken du som lärare: Diskuterar varför det i Sverige heter kriminalvård. Diskuterar utformningen av svenska fängelser. Funderar kring konceptet frihetsberövande, över huvud taget.

Hårdare tag eller reformer och utbildning – måste vi välja?

En lektion i vilken du som lärare: Tittar på de huvudsakliga strömningarna i svensk kriminalvårdspolitik. Diskuterar dessa strömningar och funderar på om det finns andra positioner att ta som vi inte...

Examination

En lektion i vilken du som lärare: Genomför examinerande uppgifter (eller kanske formativt övande uppgifter och i anslutning till detta någon examinerande uppgift).  

Sammanfattning och utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Avslutar arbetsområdet genom att  sammanfatta de viktigaste delarna med hjälp av eleverna. Utvärderar arbetsområdet tillsammans med eleverna.