Gå direkt till innehållet

Arbetsområdet Trafik introduceras med en kort intruduktionsfilm. Lyft fram elevernas tankar och kunskaper kring ämnet med hjälp av filmen och en EPA-övning om vilka risker som finns när de tar sig till skolan. Målen (kunskapskraven) för arbetsområdet presenteras på ett enkelt sätt, samt även hur vi kommer att arbeta.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introduktionsfilm

Riskfylld skolväg?

Till lärare

Visa filmen för eleverna. Ha en kort diskussion, ställ frågor som t ex: Vad såg ni? Låt eleverna diskutera enligt EPA modellen (Ensam Par Alla). Vad tänkte ni på när ni såg filmen? Kopiera upp och dela ut pappret ”Skola” som du finner bifogat under ”Se mer”.  (fyra elever arbetar på samma papper). Varje elev ritar hur man tar sig till skolan och berättar sen för varandra. Be grupperna visa upp för klassen.

Till elever

 • Titta på filmen Introduktionsfilm – trafik. (1 min 37 s.)
 • Vad ser du i filmen? Vad tänker du på när du hör ordet trafik?
 • Diskutera med en kompis och sen alla i klassen.
 • På pappret du får av läraren fyller du i en ruta, dina kompisar fyller i de andra. Rita hur du kommer till skolan.
 • Berätta för gruppen och klassen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vilka risker finns när du tar dig till skolan?

Riskfylld skolväg?

Till lärare

Skriv “Risker på väg till skolan” på tavlan och förklara vad ordet risk innebär. Ställ frågan “Vilka risker finns när du tar dig till skolan?” och låt eleverna fundera själva i ett par minuter. Låt eleverna prata i par i en liten stund. Paren redovisar vad de pratat om och du gör samtidigt en tankekarta på tavlan eller med Coggel.it. Avsluta med att läsa upp tankekartan högt.

Till elever

 • Fundera över: Vilka risker finns när du tar dig till skolan?
 • Berätta för din kamrat vad du tänkt på.
 • Berätta för klassen om vad ni tillsammans har pratat om.
 • Läraren kommer att skriva vad ni har sagt i tankekartan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vad ska vi lära oss?

Riskfylld skolväg?

Till lärare

Presentera dokumentet Tema trafik (pedagogisk information). Förslagsvis kan du visa dokumentet med projektor. Berätta vad man ska kunna och hur ni kommer att arbeta. Fråga gärna eleverna om de har fler förslag på hur man kan lära sig detta. Ladda ner dokument och visa målskyltar. Den pedagogiska informationen sätts också upp i klassrummet.

Kopiera upp den pedagogiska informationen på A3 i färg och målskyltarna på A4 i färg (kan lamineras). Berätta att när eleverna arbetat färdigt och lärt sig dessa saker kommer de att få ett “Gåkort” som bevis på detta! Ladda ner och skriv ut Gåkort.

Till elever

 • Du får veta vad du ska kunna och hur vi kommer att arbeta.
 • Kom med förslag på fler idéer!
 • Du kommer att få ett “gåkort” när vi är färdiga med temat!

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.