Gå direkt till innehållet

Först tittar klassen på avsnittet “Korsa gatan” från serien Gatsmart på UR.se som visar hur man kan minska riskerna i trafiken genom ett säkert beteende. Den tar upp hur man korsar en gata på det säkraste sättet och visar hur barn analyserat skolans närmiljö utifrån trafiksäkerhet. Sedan lyssnar vi på låten “Vänster, höger,vänster ” som är skriven av Doris och Knäckebröderna och lär oss den.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Film om att korsa en gata

Korsa en gata

Till lärare

Visa filmen “Korsa gatan” från Gatsmart på UR.se för eleverna. Diskutera tankar om filmen efteråt. Repetera – hur gjorde Missy Gatsmart när hon gick över gatan?

Till elever

  • Titta på filmen
  • Känner du igen dig i det Olivia berättar? Har du någon gata som är svår att korsa? Berätta!
  • Tänk på om du har någon gata på din skolväg som är svår att korsa? Berätta på vilket sätt.
  • Berätta hur man korsar en gata på ett säkert sätt. Räcker det med att titta vänster, höger, vänster? Kan man få hjälp av ljud ute i trafiken? Vilket vägmärke ska man spana efter när man vill korsa en gata på ett säkert sätt?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänster, höger, vänster

Korsa en gata

Till lärare

Projicera sångtexten och läs titeln högt för eleverna. Fråga dem vad de tror att texten kommer ta upp. Finns det läskunniga barn i klassen kan de få läsa upp några ord för hela klassen. Lyssna på sången och läs texten högt. Öva på refrängen så att barnen kan den utantill.

Till elever

  • Vi ska lära oss en sång.
  • Vi tittar på sångtexten – vad tror du att den handlar om?
  • Känner du igen några ord? Om ja, läs dem högt för klassen
  • Vi lyssnar på sången
  • Vi läser texten högt, gemensamt.
  • Vi övar på på refrängen och sjunger den tillsammans!

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.