Gå direkt till innehållet

Vi repeterar vilka riskfyllda platser vi hittat i vår närmiljö och varför de kan vara farliga. Vi fyller i tankekartan och reflekterar över hur mycket eleverna lärt sig. Vi skriver en gemensam text som blir ett brev till ansvariga för trafikplaneringen i området. Där övar vi demokrati och att kunna påverka.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Repetera farliga platser

Eleverna påverkar sin närmiljö

Till lärare

Visa eleverna deras foton igen för att friska upp minnet. Skriv ut en karta på närområdet och be elever peka ut de (enligt barnen) farliga platserna och placera ut platserna.

Till elever

Titta på fotona och peka ut de farliga platserna ni upptäckte när ni var ute på kartan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fylla på tankekartan

Eleverna påverkar sin närmiljö

Till lärare

Visa återigen tankekartan och fråga eleverna om det är något nytt ni behöver fylla på. Kommentera hur mycket ni har fyllt i sedan starten, hur mycket de lärt sig!

Till elever

Kom på nya saker som behöver skrivas i tankekartan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Gemensam text som kan påverka

Eleverna påverkar sin närmiljö

Till lärare

Förbered blädderblockspapper att skriva på eller skriv på dator med projektor. Fråga eleverna hur de känner inför de farliga platserna de upptäckt och ge förslag på vad som skulle kunna förbättras. Skriv ner deras tankar till en gemensam text (diktering) som kan användas i läsinlärningen. Brevet, kartan och foton kan skickas till skolans rektor, Trafikverket eller den som ansvar för vägen. Berätta att det är viktigt att man framför sina tankar och åsikter, att alla kan vara med och påverka.

Till elever

  • Du och dina kamrater berättar vad ni upptäckt och hur ni känner när ni är på de farliga platserna.
  • Har du förslag på vad man skulle kunna göra så att det blev bättre?
  • Skriv ner era tankar till en gemensam text, ett brev.
  • Brevet, kartan och foton kan skickas till skolans rektor, Trafikverket eller den som ansvar för vägen.
  • Det är viktigt att man framför sina tankar och åsikter, att alla kan vara med och påverka – tänk om ert brev kan göra så att det blir säkrare i trafiken!!

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.