Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Med hjälp av övningen ”Det magiska trollspöt” pratar om varför vi straffar över huvud taget.
  • Med hjälp av övningen ”Den svartsjuka greven” undersöker vi – utan att berätta det för klassen hur starka hederskulturer som fortfarande lever sig kvar i vårt upplysta land.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Från brott till straff.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Det magiska trollspöt

Varför straffar vi över huvud taget?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare genomför övningen ”Det magiska trollspöt”. 

 

Förbered

Besök resursen Det magiska trollspöt ligger på Malmö delar. Läs in övningen.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar.

 

Till elever

I detta moment får får du höra en chans att använda ett magiska trollspö för att trolla en mördare snäll – skulle du ta den chansen?

Genomför

  • Läs eller lyssna på det dokument som din lärare tillhandahåller.
  • Fundera om du själv skulle vara beredd att använda trollspöt. Fundera också på en motivation varför du skulle använda – eller inte använda – trollspöt.
  • Var beredd att delta i diskussionen om problemet efteråt.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Den svartsjuke greven

Varför straffar vi över huvud taget?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare genomför övningen ”Den svartsjuke greven”. 

 

Förbered

Besök resursen Den svartsjuke greven på Malmö delar. Läs in övningen.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar.

Till elever

I detta moment får får du höra en tragisk saga och har i uppgift att fungera på vem som är mest ansvarig och varför.

 

Genomför

  • Läs eller lyssna på det dokument som din lärare tillhandahåller.
  • Svara i de grupper er lärare delar in på frågorna kopplade till sagan: rangordna de olika karaktärerna i skydlighetsordning.
  • Var beredd att delta i diskussionen om sagan i klassen efteråt.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.