Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Utsätter eleverna för ett stort ordmoln där de får välja idéer som de sympatiserar med.
Använder elevernas idéer som utgångspunkt för hur ideologier och politiska partier bildas.

[Denna lektion är en kortfattat sammanfattning av något som mycket väl skulle kunna vara ett eget arbetsområde (Ideologierna, Hur styrs Sverige, och så vidare). Om du söker bland arbetsområdena på Malmö delar hittar du säkert arbetsområden eller delar av arbetsområden som kan stoppas rakt in här om du vill gå in mer på djupet.]

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Hur idéer formar det samhälle vi lever i idag.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Idémolnet

Idéernas dragkamp

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare introducerar eleverna för ett stort idémoln där de både kan välja idéer och lägga till sina egna. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram ett stort ordmoln (det bifogade eller ett egentillverkat). Fundera kring om det finns några gränser för vilka idéer du tycker eleverna ska ha rätt att komma med. Accepterar du idéer som strider mot den demokratiska värdegrunden, till exempel? Det är ju inte omöjligt att elever för fram rasistiska eller sexistiska idéer alternativt propagerar för legalisering av illegala substanser och annat. Min rekommendation är att tillåta allting och ta allting till diskussion där du som lärare kan marker vid behov – men du känner ju alltid din grupp bäst. 

 

Genomför

Introducera eleverna till ordmolnet/ordsamlingen. Om detta sedan projiceras för eleverna digitalt eller är skrivet analogt på en tavla är inte så viktigt. Beskriv det som en samling av idéer som människor runt omkring dem i Sverige och Europa för fram och be dem att välja ut de idéer som de sympatiserar med och också lägga till nya idéer som de tycker fattas. Gör så att eleverna både kan stödja de idéer som redan finns och kan lägga till egna politiska idéer (använd till exempel tjänster som word cloud eller wordle eller dylikt – tjänster där ord och meningar som skrivs oftare blir större för att visa på större stöd – eller låt dem skriva på tavlan och sätta kryss och symboler på de idéer de håller med om. Låt sedan eleverna få tid att fundera över vilka idéer de själva stöder och sedan stödja/skriva dessa. När övningen är klar torde det finnas ett antal 20-50 som eleverna visat stöd för och några av dessa torde vara klart mycket populärare än andra. Isolera de idéer som funnit stöd i klassen, ta bort alla andra och fokusera på vad de faktiskt tycker är viktigt.

Avsluta sedan momentet genom att hjälpa eleverna att sortera och grupperna idéerna. Vilka passar naturligt ihop och vilka krockar. Med utgångspunkt från den första lektionen under arbetsområdet – mitt drömsamhälle i ett kryss – har eleverna troligtvis en grundläggande känsla för hur vissa idéer hänger ihop och inte hänger ihop.

Till elever

I detta moment tittar ni tillsammans i klassen på olika idéer om vad som är ett bra samhälle och väljer sedan några som ni gillar extra mycket.

Titta på den samling idéer som läraren presenterar för er – digitalt eller på tavlan. Idéerna är sådana som både politiker och vanliga människor för fram i Sverige idag. Det är långt ifrån alla idéer men det är en ganska bred samling. Titta på idéerna, fråga din lärare om det är någon av dem som du inte förstår. Följ sedan din lärares instruktioner och välj några av idéerna som finns på listan som du stöder extra mycket eller skriv själv till idéer som inte finns på listan men som du tycker borde finnas där. När övningen är klar bör klassen tillsammans ha pekat ut ett antal idéer som ni tycker är extra viktiga.

Delta i diskussionen efteråt och hjälp till att sortera de politiska tankarna för att se vilka som hör ihop och vilka som inte hör ihop.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hur idéer påverkar ditt liv

Idéernas dragkamp

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare guidar eleverna från idé till praktiskt genomförd lagstiftning som påverkar deras eget liv. 

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att själv gå igenom materialet och fundera igenom hur det ska presenteras. Troligtvis kan du som lärare göra en ganska god uppskattning av vilka idéer som eleverna kommer att vara mest förtjust i i det föregående momentet ”idémolnet” och har chans att fundera lite kring vilka ideologier och vilka politiska partier som stöder dessa. Förbered en bild som du kan dela med eleverna – analogt eller digitalt – över de svenska politiska partierna och hur de förhåller sig till varandra. Bilden kan användas som bakgrund när du hjälper eleverna förstå var på skalan deras idéer hör hemma. En sådan bild bifogas inte här eftersom det mycket väl kan ske omvälvningar i det politiska landskapet under de närmsta mandatperioderna och arbetsområdet är skrivet för att fungera många år framöver. Ta fram och använd den bifogade modellen för ”från idé till praktisk lagstiftning” som finns bifogad eller förbered en egen som du tycker bättre om. 

 

Genomför

Fortsätt titta på de idéer och grupper av idéer som eleverna genererade i förra  momentet och hjälp dem förstå var i det politiska landskapet deras idéer hör hemma. Sammanfatta (om möjligt) var klassens idéer hade lett dem politiskt – till exempel genom att säga att hade det varit val och just denna klass fått bestämma hade nog partiet/partierna XX varit mest framgångsrika, baserat på de idéer som varit mest populära i klassen.

Visa sedan högst konkret vägen från en politisk idé till praktiskt lagstiftning. En idé kopplas till en ideologi (ibland till flera), partier suger upp idén och placerar den i sitt partiprogram genom partistämma eller dylikt, partiet profilerar sig med frågan och når framgång i valet baserat på medborgarnas stöd, om partiet når regeringsställning (eller åtminstone hittar en majoritets stöd i riksdagen) kan de genomföra idén i form av lagstiftning och vanliga människors liv påverkas nu praktiskt i vardagen av vad som tidigare bara varit en idé. Visa att processen kan ta mycket lång tid men också att den ibland kan gå väldigt snabbt. Poängtera att vem som helst kan komma på en idé – det krävs ju inte ens att en är myndig – och en tillräckligt stark eller bra idé kan påverka och ändra riktningen på ett helt land.

Avsluta med den bifogade bilden ”Världen styrs av de som dyker upp” och be eleverna fundera över dess mening till nästa lektion.

Till elever

I detta moment visar din lärare hur de idéer klassen gillat extra mycket i förra momentet hänger ihop med de politiska partierna i Sverige idag och hur en enda idé kan komma att ändra ett land om folk bara gillar den tillräckligt mycket.

Lyssna, anteckna och fråga om det är något du inte förstår. Delta i diskussionen om möjligt.

Avsluta momentet med att fundera kring bilden och meningen ”Världen styrs av de som dyker upp” betyder.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.