Gå direkt till innehållet

Under denna lektion ska eleverna presentera resultatet av bingon för varandra. Vilka skyltar har de gemensamt? Försök få dem att att tänka på om det finns utmärkande skillnader beroende på deras närmiljö. Under lektionens andra moment ska eleverna vara kreativa genom att skapa en egen vägskylt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vilka skyltar såg vi?

Vägskyltar del 2

Till lärare

Be eleverna plocka fram sitt Skyltbingo. Låt eleverna prata om sina skyltbingon i par med varandra i någon minut. Vad ser vi för likheter/skillnader? Redovisa med diskussion i helklass: Hur många såg ni? Och vilka? Varför? Är det stor skillnad beroende på var man går/bor? Varför? Vad betyder de skyltar som kryssats i?

Till elever

  • Ta fram ditt skyltbingo.
  • Visa och berätta för din kamrat: Har vi sett samma skyltar? Olika? Hur kan det komma sig?
  • Delta i diskussionen i helklass

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Min egen skylt

Vägskyltar del 2

Till lärare

Kopiera upp mallar till olika “tomma” vägskyltar. Repetera färger och former för varningsskyltar, påbudsskyltar och förbudsskyltar. Förklara att eleverna ska göra en egen skylt som skulle kunna behövas i skolan eller hemma hos eleven…Det behöver inte handla om trafik – “tänk utanför boxen!” Visa att det finns olika mallar att välja på.

Till elever

  • Repetera vilka färger och former olika skyltar har i trafiken.
  • Nu ska du göra en helt egen skylt. Den behöver inte alls handla om trafik. Det kan vara en skylt om vad som helst som skulle behövas hemma eller i skolan. Fundera på om det till exempel är en varningsskylt eller en förbudsskylt – vilken mall ska du välja?
  • Rita och färglägg din egen skylt.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.