Gå direkt till innehållet

Alla grupper redovisar sina bilder och berättar sina tankar om varför just de platserna är riskfyllda . Här får man träna på att prata inför sina kompisar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Förbereda en muntlig redovisning.

Farliga platser – grupparbete och redovisning

Till lärare

Ställ frågorna; Vad tycker ni är viktigt att tänka på när man pratar och andra ska lyssna? Vad är viktigt att tänka på när man lyssnar? Låt eleverna diskutera i par. Diskutera i helklass och skriv upp elevernas förslag på tavlan.  Säg att vi ska nöja oss med tre punkter – vilka ska vi välja ut? Det kan t.ex. vara att prata högt, prata tydligt, göra pauser, inte prata för fort, eller att titta på den som pratar osv. Skriv dessa på blädderblock eller på en tavla så att de finns synliga.

Till elever

  • Du ska fundera på vad man ska tänka på när man pratar och andra ska lyssna. Vad ska man tänka på när man lyssnar på andra – prata med din kompis.
  • Berätta sedan i klassen vad ni pratade om. Tillsammans kommer ni fram till tre viktiga punkter som ni skriver upp.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Grupparbete

Farliga platser – grupparbete och redovisning

Till lärare

Låt eleverna sitta i de grupper de varit ute och fotograferat. De ska bestämma vem som ska prata om de olika bilder. Påminn om de tre punkterna ni kommit överens om.

Till elever

  • Arbeta i den grupp som du var i när ni fotograferade.
  • Bestäm vem som ska prata till vilken bild och träna. Tänk på de tre punkterna som ni tillsammans bestämde.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Redovisning

Farliga platser – grupparbete och redovisning

Till lärare

Lägg över gruppernas bilder i en Google Presentation eller i Coggel.it så att du kan projicera dem på tavlan. Låt en grupp i taget visa sina bilder och berätta om vad det finns för risker på just de här platserna.

Till elever

  • Alla grupper visar sina bilder och berättar vad det är som kan vara farligt på de här platserna.
  • När du pratar och lyssnar ska du tänka på de tre punkterna.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.