Gå direkt till innehållet

Vi lär oss och övar på olika ämnesspecifika begrepp. Eleverna får se begrepp med bilder, träna på att läsa och säga dem, samt öva genom att dra streck mellan bild och rätt begrepp.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Trafikbegrepp

Trafikbegrepp med övning

Till lärare

Projicera tankekartan för eleverna på tavlan för att färska upp minnet.  När ni diskuterade risker i trafiken förra lektionen kom det säkert upp många olika begrepp. Visa sedan dokumentet begrepp och fordon. Projicera och högläs, låt eleverna säga efter och prata om vad de betyder.

Till elever

  • Läraren kommer att visa och förklara trafikord.
  • Lyssna på hur läraren uttalar orden, säg efter och lär dig vad de betyder.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hitta rätt ord till rätt bild

Trafikbegrepp med övning

Till lärare

Dela in eleverna i par. Låt eleverna göra övningen Hitta rätt ord till rätt bild. De ska nu dra linjer mellan bild och rätt begrepp. När eleverna är klara projicera facit.

Till elever

  • Läraren kommer att ge dig ett papper med ord och bilder. Du ska tillsammans med en klasskamrat hitta rätt ord till rätt bild.
  • Dra linjer mellan bild och rätt begrepp.
  • När alla är klara kommer läraren att visa lösningen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Tankekartan, trafikbegrepp

Trafikbegrepp med övning

Till lärare

Be eleverna att ta undan sina papper. Nu ska de försöka komma ihåg de ord och begrepp de lärt sig. Detta visar de genom att säga till läraren vad hen ska skriva i tankekartan.

Till elever

  • Hjälp läraren att fylla på tankekartan, använd orden du precis har tränat på.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.