Gå direkt till innehållet

Klassen repeterar sången “Vänster, höger, vänster”. Till denna lektion måste du ha förberett det andra momentet. Du behöver skapa ett övergångställe i ditt klassrum så att barnen kan praktiskt öva på hur man korsar en gata. I slutet av lektionen ska klassen med hjälp av tankekarta sätta ord på det de tränat på.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Repetera sången

Gå över gatan

Till lärare

Visa texten och sjung sången igen, be eleverna förklara vad vi sjunger i refrängen?

Till elever

  • Sjung sången.
  • Vad sjunger vi om i refrängen? Tänk på det när du berättar hur man gör när man ska korsa en gata. Vad ska man tänka på?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Gå över på övergångsstället!

Gå över gatan

Till lärare

Du behöver något för kunna att markera ett “övergångsställe” i klassrummet, t ex vit tejp eller stora papper. Övningen görs med fördel i halvklass. Diskutera utifrån film och sång vad man ska tänka på och hur man gör när man korsar en gata på ett säkert sätt. Visa själv först och låt sedan eleverna prova en i taget. Upprepa.

Till elever

  • Du ska träna på att korsa en gata på ett säkert sätt. Du tittar på hur läraren gör och provar själv.
  • Öva flera gånger.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Tankekartan, gå över gatan

Gå över gatan

Till lärare

Projicera tankekartan, tala om för eleverna att ni tillsammans ska fylla på med vad man ska tänka på när man korsar en gata på ett säkert sätt.

Till elever

Hjälp läraren att fylla på tankekartan med vad man ska tänka på när man korsar en gata på ett säkert sätt.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.