Gå direkt till innehållet

Här går vi ut (gärna i halvklass eller grupp) och går en runda i närområdet. Barnen uppmanas att leta efter platser som de tror kan vara farliga. Läraren fotograferar dessa platser. Här kan barnen även visa att de lärt sig hur man ska korsa gatan och berätta vad de olika skyltarna ni råkar på betyder.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Trafikdetektiver

Var är det trafikfarligt?

Till lärare

Ha en iPad eller kamera att fotografera med. Gå en runda i närområdet med en grupp elever. Uppmana dem till att vara “trafikdetektiver” som spanar efter farliga ställen i trafiken. Stanna och ta foto på dessa platser. Låt barnen förklara varför de tror att platserna är farliga – vad kan hända här? Uppmuntra dem att använda de begrepp de lärt sig under arbetsområdet.

Till elever

  • Du ska gå en promenad i området runt skolan med läraren.
  • Var en “trafikdetektiv” och leta efter ställen som du tror kan vara farliga i trafiken.
  • Förklara hur du tänker och se till att läraren tar foto på platsen.
  • Visa att du lärt dig hur man ska titta innan ni går över gatan
  • Förklara vad de olika skyltarna ni ser betyder.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.