Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

480 träffar

Examinationsformer

I detta moment bestämmer ni tillsammans examinationsformer för arbetsområdet.   Förbered Förbered momentet genom att mycket tydligt att koll på vad du som lärare ser som måsten inför arbetsområde...

Introduktion till analys med kort förklaring och exempel

Ett moment i vilken du som lärare fördjupar elevernas kunskaper kring hur en gör en bra analys. Förbered momentet genom att själv repetera det relevanta stoffet och lägg upp en plan för hur du ska pre...

Att öva analys med formativ återkoppling

Ett moment i vilket du som lärare låter eleverna öva analyser och ger dem formativ feedback under tiden   Förbered lektionen genom att distribuera bifogad övning – eller en egen övning du t...

Många siffror på varandra

Ett moment i vilket du som lärare tar en paus från allt diskuterande och låter spelarna spela ett enkelt spel.   Förbered Förbered lektionen genom att göra spelet ”Många siffror på varandra...

Idémolnet

Ett moment i vilket du som lärare introducerar eleverna för ett stort idémoln där de både kan välja idéer och lägga till sina egna.    Förbered Förbered lektionen genom att plocka fram ett stort...

Moment 2: Addition med två negativa tal

Mål: Träna och förstå addition med två negativa tal. Detta är andra momentet  av tre. I slutet av filmen  presenteras en tallinje med ett uppdrag. Elevgruppen arbetar tillsammans, de väljer en tallinj...

Så här kan er värld se ut om ett par år

Ett moment i vilket du som lärare presenterar ett par alternativa framtidsvisioner för Sverige och Europa och sedan diskuterar chanserna/riskerna att vi hamnar där om tio år.   Förbered Förbered...

Missnöje driver förändring, axelryckningar och ointresse driver inget

Ett moment i vilket du som lärare kopplar tillbaka till förra lektionens avslutande moment och koncept: Världen styrs av de som dyker upp.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att p...

Vilken blir din strid?

Ett moment i vilket du som lärare återkopplar till frågan som slängdes ut under sista momentet i förra lektionen: vad de är beredda att kämpa för i framtidens Sverige? Vad är inte förhandlingsbart? Va...

Sammanfattning

Ett moment i vilket du som lärare med elevernas hjälp sammanfattar arbetsområdet och de viktigaste kunskaperna och insikterna som eleverna tar med sig därifrån.   Förbered Förbered momentet genom...