Gå direkt till innehållet

Elever vet och tycker och tror en hela massa saker. En del är trivialt och föränderligt som favoritgodis och annat helt centralt för den egna identiteten och självbilden, som gudstro (eller frånvaro av gudstro). I skolmiljön fokuserar vi främst på fakta: att veta saker, men vi kräver också av eleverna att de ska tycka saker och motivera sitt tyckande.

Inte sällan kommer vi i många ämnen också in på ämnen som berör tro. Utanför skolan – via kompisar, media och internet – bombarderas eleverna också med ännu fler uppgifter och här är det inte alltid tydligt om det är vetande, tyckande eller tro som de tar del av. För att elever ska utvecklas till kritisk tänkande och vetenskapligt sinnade individer och för att de ska kunna höja diskussionsnivån samtidigt som de visar respekt för varandras olikheter, kommer här ett arbetsområde lämpligt för årskurs sex eller första delen av årskurs sju. Det fokuserar på begreppen veta, tycka och tro; lär eleverna när det är lämpligt att använda det ena eller det andra uttrycket och lägger en bas för samtalet i alla ämnen i skolan som man sedan kan återkomma till gång på gång.

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Introduktion – smaka på oändligheten

En lektion i vilken du som lärare: Introducerar vad arbetsområdet ska handla om. Går igenom arbetsområdets PP. Lotsar eleverna genom en övning kopplat till oändlighetskonceptet. Låter elever undersöka...

Vilka ord ska vi använda när?

En lektion i vilken du som lärare: Sätter fokus på orden veta, tycka, tro och gör ett moment där man över när vilket ord används och varför. Genom praktiska moment övar hur det är att ha jämföra/ha di...

Hur lätt är det att ändra sig?

En lektion i vilken du som lärare: Gräver djupare i varför saker som rör en identitet som person är svårare att ändra och kanske känsligare att diskutera. Hjälper eleverna med tips och råd kring hur m...

Objektivitet, subjektivitet och rätten till sina egna åsikter

En lektion i vilken du som lärare: Presenterar och övar begreppen objektivt och subjektivt. Undersöker om alla har rätt till sina egna åsikter och om det också innebär att allas åsikter är lika mycket...

Den vetenskapliga metoden

En lektion i vilken du som lärare: Lär ut grunderna för den vetenskapliga metoden. Går igenom, förklarar och exemplifierar relevanta begrepp och termer. Går igenom examinationen för området och säkers...

Utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Summerar vad ni lärt er och tar eleverna till hjälp att grafiskt sammanfatta kunskaperna på lektionssalens väggar på ett sätt som påminner dem om detta resten av ter...