Gå direkt till innehållet

I “Lekfullt men lugnt” hittar du Brain Breaks som låter eleverna stå upp och tänka på något annat en stund. De har lekfulla inslag som gör att det blir lättare att fokusera igen efter pausen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Simon säger/ Simon says

Lekfullt men lugnt (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

I den här klassiska leken är det pedagogen som är ledaren och ger kommandon. Eleverna ska bara lyda kommandon som föregås av repliken: “Simon säger”. Till exempel om du säger: “Simon säger klappa händerna” ska alla göra det. Men om pedagogen säger “hoppa” ska eleverna stå still. Eleven som hoppar är ute och får sätta sig ner. Leken fortsätter tills man har en elev kvar som står upp.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Spegeln 

Lekfullt men lugnt (small)

Till lärare

Deltagare: Parvis

Eleverna ställer sig mitt emot varandra och håller upp händerna. Först leder den ena genom att röra händerna sakta i olika banor och den andre ska följa efter som en spegel. Därefter skiftar man ledare.

Man kan också variera så att en elev (ledaren) ställer sig framför resten av klassen som ska spegla ledarens rörelse. I den här varianten ska ledaren göra stora långsamma rörelser.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Först till 21

Lekfullt men lugnt (small)

Till lärare

Deltagare: Parvis

Paren står mitt emot varandra och ska räkna till 21. Eleven med flest bokstäver i sitt efternamn börjar räkna genom att säga “1” eller “1, 2”. Den andre i paret fortsätter och får säga ett eller två nummer, det vill säga “3” eller “3, 4”. Därefter turas eleverna om att räkna vidare och den som kommer till 21 vinner.

Övningen kan med fördel göras några gånger under en och samma paus. Alternativt kan alla vinnare i en omgång söka upp en ny partner att tävla mot i en ny omgång. Övningen kan avslutas när någon/några har vunnit fem omgångar.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Skicka boken

Lekfullt men lugnt (small)

Till lärare

Deltagare: Parvis

Eleverna står parvis rygg mot rygg så att ryggarna rör varandra. Den ena har en bok som skickas till den andra genom att hålla den i båda händerna och luta sig åt sitt höger där partnern tar emot boken med båda händerna. Nu vänder sig partnern åt sitt höger och ger tillbaka boken på samma sätt. Upprepas under 3-4 minuter.

För att skapa variation i övningen kan pedagogen be eleverna att byta håll efter en stund. Man kan också låta dem stå med böjda ben och skicka boken för att höja pulsen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Mysigt med morse

Lekfullt men lugnt (small)

Till lärare

Pedagogen delar in eleverna i grupper om fem till sex personer. Varje grupp ska bilda en ring genom att hålla i varandras händer. Den som gick och la sig senast i går kväll börjar som gruppens “startare”.

Nu ska alla i klassen blunda utom gruppernas “startare” som tittar på tavlan där pedagogen har ritat upp en kombination av cirklar och streck. Exempelvis: ∘∘∘–∘.

En cirkel betyder en kort handtryckning.

Ett streck betyder en lång handtryckning.

På pedagogens signal ska alla “startare” skicka kombinationen av cirklar och streck (korta och långa handtryckningar) till personen till höger, som i sin tur skickar vidare till nästa person. Alla blundar. Den sista personen i varje cirkel ska med slutna ögon berätta kombinationen denne fått.

De elever som anger rätt kombination får bli en ny “startare”. Alla andra blundar, läraren skriver upp en ny kombination på tavlan och övningen upprepas.

Om eleven anger fel kombination får istället personen till höger om denne bli en ny “startare”. Alla blundar, läraren skriver upp en ny kombination på tavlan och övningen upprepas.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Klura min konst

Lekfullt men lugnt (small)

Till lärare

Den här Brain Breaken behöver antingen ett klassrum med flera fönster eller att man använder stora papper och tejpar upp på väggen. Pedagogen tar med tavelpennor så att varannan elev i klassen får en penna att skriva med samt ett tidtagarur.

Pedagogen börjar med att dela ut en tavelpenna per bänkpar. Eleverna ställer sig sen upp i sina bänkpar, vid klassrummets tavlor och fönster. Den i varje par som har längst långfinger börjar som “ritare” och den med kortast som “gissare”.

Alla “ritare” ska tänka på ett ord som denne ritar på fönstret och som den andra i paret gissar. Bara om “gissaren” lyckas gissa rätt inom 30 sekunder får paret ett poäng (pedagogen tar tiden). “Ritaren” suddar sin bild och nu byter paret roller med varandra.

Upprepa tills något/några par får fem poäng.

Pedagogen kan styra “gissarnas” ordval genom kategorisering som exempelvis: djur, växter, föremål, superhjältar, maträtter, fordon och ordklasser.  

(Ta gärna med papper så att eleverna själva kan sudda ut sina bilder.)

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.