Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare

  • Sätter fokus på orden veta, tycka, tro och gör ett moment där man över när vilket ord används och varför.

Genom praktiska moment övar eleverna på att jämföra/ha diskussion om fakta, åsikter och tro.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Hur upplever man när någon är kritisk mot hur man är och vad man tycker och tror? Hur lätt är det att förändras, vad är lättast att ändra: ens kunskaper (veta), ens åsikter (tycka) eller ens tro? Varför är det så och hur ska en förhålla sig till det?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

När vet jag, när tycker jag och när tror jag?

Vilka ord ska vi använda när?

Till lärare

Det här momentet syftar till att få eleverna att reflektera över arbetsområdets tre centrala begrepp och när dessa bäst används.

Läraren går med fördel rakt in i övningen.

  • Låt eleverna fundera över frågorna enskilt och sedan i grupper om 2-4.
  • När alla elever har svarat på frågorna och lyft fram de frågor som de tycker var svårast eller där det var mest osäkert eller tvetydigt vilket ord/verb som var mest lämpligt att använda, diskuterar ni detta i helklass. Det finns inget korrekt facit för frågorna och i flera fall kan en argumentera för att flera av verben är lämpliga beroende på hur frågan uppfattas. Detta är också en viktig lärdom. Innan momentet är över bör dock alla elever ha en klar bild för sig när och på vilket sätt de tre orden bäst används.

Till elever

Ord är viktiga och signalerar till den som lyssnar eller läser med vilken säkerhet en uttalar sig. Att säga att en vet något signalerar en mycket högre grad av säkerhet än att säga att en tycker det. Ibland är det dock inte helt självklart vilket ord en bör använda.

Fundera på frågorna – ensam och tillsammans med klasskompisar.

Formulera svar genom att antingen skriva/säga en mening med ”vet”, ”tycker” eller ”tror” i sig. Plocka också ut om det är några av frågorna som du tycker är extra svåra eller där du/ni tycker att flera av orden fungerar.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Min fakta är bättre än din fakta, mitt tyckande är bättre än ditt tyckande, min tro är bättre än din tro?

Vilka ord ska vi använda när?

Till lärare

Det här är ett tredelat moment för att få eleverna att reflektera över att det är lättare att jämföra/diskutera/argumentera fakta (för att det går att kontrollera) än tyckande (för att smaken är som baken – delad) eller tro (för det är omöjligt att bevisa). Gör ett moment i taget.

 

Min fakta är bättre än din fakta

Skriv ut de tio olika faktasnuttarna och kopiera så många som behövs för din undervisningsgrupp. Placera eleverna två och två och dela ut ett A-fakta till en av eleverna och ett B-fakta till en annan av eleverna. Se till att de får fakta på samma nummer (A1-B1, B1-B2 etc.) Ge sedan eleverna några minuter att läsa, berätta för varandra, argumentera och vid behov kontrollera fakta om de inte känner sig övertygade. Några fakta är uppenbart och lättbevisat felaktiga. Eleverna uppmuntras att presentera och vid behov argumentera för sina fakta men givetvis att ändra åsikt om de anser att någon har övertygat dem. Skulle du som lärare känna osäkerhet på något sätt är facit följande: Rätt fakta – 1B, 2A, 3B, 4A, 5B(!)

I slutändan ska de tillsammans vara överens om vilken fakta som är den korrekta. Avsluta med en diskussion om huruvida det var lätt eller svårt att hitta vems fakta som var korrekt. Rimligtvis anser eleverna att det är lätt för att det är kontrollerbart.

Följ sedan upp denna övning med en annan. Organisera om klassen. Denna gång ska eleverna hitta någon att sätta sig bredvid som har samma intresse som dem (förslagsvis musik eller idrott) men som har en annan favorit. När alla hittat någon/några (i denna övning kan man vara flera i en grupp) så ges eleverna några minuter att försöka övertyga varandra med sina bästa argument för varför just deras artist/fotbollslag etc. är det bättre. Eleverna måste inte komma överens för att övningen ska ta slut. Avsluta med en diskussion om huruvida det var lätt eller svårt att hitta vems favorit som var bäst? Var det någon som blev övertygad av andra elevers argumentation. Rimligtvis anser eleverna att det är svårt. Man byter inte alltid åsikt eller favorit bara för att någon annan inte håller med.

Följ upp med en sista övning. Organisera om klassen. Denna gång ska eleverna hitta någon att sätta sig bredvid som har samma syn på något metafysiskt som dem. Förslagsvis olika syn på huruvida Gud finns (ja, nej) eller olika syn på huruvida man tror att spöken/andar finns, eller olika syn på huruvida det finns något efter döden. När alla hittat någon/några (i denna övning kan man vara flera i en grupp) så ges eleverna några minuter att försöka övertyga varandra med sina bästa argument för varför just deras syn på frågan är den rätta. Eleverna måste inte komma överens för att övningen ska ta slut. Avsluta med en diskussion om huruvida det var lätt eller svårt att övertyga de andra? Var det någon som blev övertygad av andra elevers tankar eller åsikter? Rimligtvis anser eleverna att det är svårt till mycket svårt. Man byter inte tro så lätt för att det har att göra med ens person och uppfostran och kultur = identitet.

Avsluta momentet med att i diskussion i klassen jämföra de tre olika sakerna. När är det känsligast att andra inte håller med en eller ifrågasätter en? Varför är det så?

Till elever

Går det att komma fram till vilken fakta som är den rätta faktan? Går det att komma fram till vilken åsikt som är den rätta åsikten? Går det att komma fram till vilken tro som är den rätta tron?

Gör övningarna som läraren presenterar en i taget och fundera när du är klar över vilken av dessa tre argumentationer/jämförelser som var svårast. Fundera också varför det är så.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.