Gå direkt till innehållet

”Din mamma jobbar inte här”.
Den passivt-aggressiva lappen som sitter i köket på arbetsplatsen är – bortsett från att den vittnar om ett ojämlikt samhälle där ‘din mamma’ uppenbarligen förväntades sköta städningen – ändå en god illustration av samhället vi lever i. Om vi inte tillsammans tar hand om vår skit kommer någon annan att göra det, och då får vi stå ut med deras lösning på problemet. Ett finare sätt att säga det på är att demokratin måste erövras varje dag av varje ny generation. Politik är att vilja och om inte du vill något så får du stå ut med att någon annan som vill något kommer att ta kommandot istället. År ut och år in i all evighet.

Arbetsområdet Min tid min strid handlar om den eviga kampen för det vi tror på och hur den kan mynna ut i demokrati eller diktatur. Idag lever vi i en demokrati men det är inte på något sätt ett naturligt tillstånd eller ens en norm, varken historiskt eller globalt. Gillar vi det samhälle vi lever i måste vi resa oss från våra rumpor och kämpa för det och är vi missnöjda måste vi resa oss och kämpa för att förändra det. Om inte vi gör det gör någon annan det – om och om igen.

Arbetsområdet rör skolans centrala värdegrund och mål som det uttrycks i kapitel 1 och 2 i läroplanen, berör mer eller mindre samtliga förmågor i samhällskunskap, djupdyker i det centrala innehållet kring beslutsfattande och politiska idéer samt samhällsresurser och fördelning och gör det möjligt för läraren att både fördjupa sig i och examinera samtliga delar av kunskapskraven. I korthet är arbetsområdet den absoluta kärnan av samhällskunskapen och i förlängningen hela den svenska skolan. Även om arbetsområdet är formulerat på ett sätt som täcker ett antal av gränsade lektioner kan du som lärare enkelt bygga ut och lägga till lektioner och moment som gör det mycket, mycket större. Om det i slutänden skulle ta större delen av terminen skulle det fortfarande vara väl använd tid på grund av ämnets vikt.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Mitt drömsamhälle i ett kryss

En lektion i vilken du som lärare: Inleder arbetsområdet med att be eleverna definiera sitt drömsamhälle i ett enda kryss. Följer upp kryssandet med en diskussion. Introducerar arbetsområdets pedagogi...

Arbetsområdesbeskrivning, pedagogisk planering och examinationsformer

En lektion i vilken du som lärare: Introducerar området ”Min tid – min strid” i en lite bredare kontext. Vad är det arbetsområdet ska handla om, vad vill ni åstadkomma etc. Går igeno...

Hur mycket inflytande ska vi ha?

En lektion i vilken du som lärare: Lyfter ytterligare en stor principiell fråga kring vilken sorts samhälle vi ska ha: hur mycket är det rimligt att individer är med och bestämmer över direkt och indi...

Grundlagar

En lektion i vilken du som lärare: Spelar ”Många siffror på varandra” och skapar på så sätt insikter om grundlagars betydelse. Ger exempel på hur grundlagen är utformad i Sverige och i and...

Idéernas dragkamp

En lektion i vilken du som lärare: Utsätter eleverna för ett stort ordmoln där de får välja idéer som de sympatiserar med. Använder elevernas idéer som utgångspunkt för hur ideologier och politiska pa...

Sverige och Europa tio år in i framtiden

En lektion i vilken du som lärare: Börjar med att måla upp olika alternativa Sverige och Europa baserat på politiska idéer. Kopplar tillbaka till det avslutande momentet under förra lektionen där elev...

Din tid – din strid

En lektion i vilken du som lärare: Lägger striden hos eleverna. Det är deras tid och deras strid som ligger framför oss – men vilken ska den bli? Avslutar arbetsområdet – eller introducer...

Sammanfattning och utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Sammanfattar och avslutar arbetsområdet. Utvärderar arbetsområdet.