Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Gräver djupare i varför saker som rör en identitet som person är svårare att ändra och kanske känsligare att diskutera.
Hjälper eleverna med tips och råd kring hur man kan diskutera och argumentera kring svåra saker som är kopplade till människors identitet utan att såra något.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Vad är subjektivt och vad är objektivt, har alla rätt till sina egna åsikter och när är man censurerad?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vilken sorts negativ åsikt om dig skulle göra dig mest ledsen?

Hur lätt är det att ändra sig?

Till lärare

Ett kort moment för att få eleverna att fundera kring vilket ifrågasättande eller negativ åsikt om dem själva som skulle göra dem mest ledsna.

Låt alla elever själva gå igenom påståendena och rangordna dem på en skala där 1 är något som skulle beröra dem mycket lite och 10 något som skulle beröra dem mycket.

När eleverna som individer gjort övningen klar: hitta ett utrymme stort nog för att hela klassen ska kunna röra sig och stå på en imaginär skala. Visa och förklara för eleverna var den imaginära linjen för skalan går. Märk ut vilken kant på skalan som innebär 1 och vilken som innebär 10. Läs sedan upp påståendena från momentet och låt eleverna flytta sig och ställa sig längs skalan. Följ och och diskutera resultat. Om många har gemensamma åsikter är det intressant, om åsikterna är väldigt spridda är det också intressant. Försöka identifiera mönster. Troliga mönster är att saker som gudstro, utseende och föräldrar hamnar långt upp på listan över vad som berör/sårar, medan saker som favoritmat och kunskap om franska revolutionen hamnar lågt.

Följ upp skaleringsövningen med en diskussion. Varför är vissa ifrågasättanden känsligare än andra? Finns det några gemensamma saker för det som känns mycket? Gissningsvis blir resultatet: Det en blir extra ledsen för är 1) Det som är nära 2) Det som är kopplat till ens identitet (vem en är) 3) Det en upplever att en inte kan ändra på. Saker som är flytande eller som en faktiskt kan åtgärda (favoritartist, hur mycket en kan om ett visst ämne) är ju bara att justera om en känner för det.

Till elever

Människor har åsikter och ifrågasätter så mycket om så mycket. Ibland bryr en sig inte alls om vad andra tycker och ibland är det känsligt och en kan bli ledsen. Denna övning undersöker vad du tycker skulle vara känsligt om någon ifrågasatte eller kritiserade hos dig.

Fundera på frågorna och sätt sedan in svaren på en skala där en etta betyder något som inte alls skulle göra dig ledsen och en tia betyder något som faktiskt skulle göra dig ledsen. Du kan sätta vilken siffra som helst mellan ett och tio. En sjua betyder att du skulle bli ganska ledsen men inte lika ledsen som tio och så vidare.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hur lätt är det att ändra sig egentligen?

Hur lätt är det att ändra sig?

Till lärare

Ett kort moment för att få eleverna att fundera kring vad i sitt liv, sina åsikter och sin personlighet de skulle ha lättast att ändra.

Låt alla elever själva gå igenom påståendena och rangordna dem på en skala där 1 är något som de tänker att de lätt skulle kunna ändra och 10 något som skulle vara svårt för dem att ändra.

När eleverna som individer gjort övningen klar: återvänd till den imaginära skalan från förra momentet och gör samma sak med detta moment. Visa och förklara för eleverna var den imaginära linjen för skalan går. Märk ut vilken kant på skalan som innebär 1 och vilken som innebär 10. Läs sedan upp påståendena från momentet och låt eleverna flytta sig och ställa sig längs skalan. Följ och och diskutera resultat. Om många har gemensamma åsikter är det intressant, om åsikterna är väldigt spridda är det också intressant. Försöka identifiera mönster. Troliga mönster är att saker som gudstro, synen på att skaffa barn och hur man är en bra person hamnar långt upp på listan över vad som anses svårt att ändra medan saker som favoritgodis och bästa sättet att lösa ett matteproblem hamnar lågt och anses vara lättare att ändra.

Följ upp skaleringsövningen med en diskussion. Varför upplevs vissa saker som lättare eller svårare att ändra än andra? Finns det några gemensamma saker för det som upplevs svårt att ändra på? Gissningsvis tangerar resultatet förra övningen: det upplevs troligtvis som svårare att ändra det som är kopplat till ens identitet och den man är, än saker som man bara tycker eller kan/inte kan.

Till elever

I vissa saker ändrar man sig från dag till dag medan i andra saker ändrar man sig aldrig, utan har mycket bestämda tankar om. Denna övning undersöker vad du tycker att du lätt skulle kunna ändra dig om och vad du skulle har svårt att ändra dig om.

Fundera på frågorna och sätt sedan in svaren på en skala där en etta betyder något som du jättelätt skulle kunna ändra dig om och en tia betyder något som du inte kan tänka att du någonsin skulle ändra dig om.  Du kan sätta vilken siffra som helst mellan ett och tio. En trea betyder att du skulle ha ganska lätt att ändra dig om detta, men inte lika lätt som om det vore en etta, och så vidare.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Slutsatser och livstips

Hur lätt är det att ändra sig?

Till lärare

Ett kort avslutande moment för att summera det som varit i fokus under lektionen och samtidigt ge några konkreta tips för hur en blir bättre på att debattera/argumentera samtidigt som en inte sårar någon.

Summering

1. Människor generellt har svårare att ändra – och lättare att ta illa upp om de blir ifrågasatta – om det rör saker som har med deras identitet att göra. Identitet är kopplat till uppfostran, vilken tro och vilka traditioner som varit viktiga i hemmet och vilka värden som de som skötte uppfostran hade. Åsikter eller fakta är lättare att ändra och ifrågasättande leder generellt inte till att människor känner sig lika personligt påhoppade.

2. Att bli bra på att argumentera och debattera kan delvis handla om att identifiera vilken sorts fråga som en egentligen pratar om. Ibland när man hamnar i en diskussion som går över i ett gräl är det för att vi tänker att vi diskuterar olika saker. En person tycker att diskussionen rör fakta och en annan tycker att det rör tyckande eller tro. Ett sätt att komma vidare är att stanna upp och fundera : vad är det vi diskuterar och argumenterar kring? Argumenterar vi om ett fakta – hur ska vi då agera för att hitta svaret och avgöra frågan? Argumenterar vi om en åsikt – vad är i så fall värdet av att övertyga någon annan om att tycka som en själv? Argumenterar vi om en trosuppfattning – hur stor är min möjlighet att övertyga någon annan att de tror fel jämfört med hur stor chans det är att de blir sårade? Detta betyder inte att en ska sluta diskutera komplicerade och svåra frågor, men genom att identifiera vad det är som faktiskt diskuteras har en lättare att hitta rätt strategi för att bli framgångsrik utan att andra tycker att en är en okänslig typ.

3. Om man diskuterar de trosuppfattningar och åsikter som ligger nära människors identitet får en ha i baktankarna att om man säger ”Din åsikt är fel” så kommer det troligtvis att uppfattas som ett annat sätt att säga ”Du är fel” eftersom dessa frågor ligger så nära vem de är. Eftersom ingen gillar att få höra att de är fel så får en hitta en annan strategi. För människor ändrar ju sig absolut även om frågor rörande tro och identitet, men sällan för att någon sa till dem att de var dumma som tyckte eller trodde som de gjorde, utan troligare för att de pratat med människor som varit nyfikna, jämfört tankar och berättat om hur de själv ser på saken – utan att försöka övertyga någon annan om att de har fel.

Till elever

Vi hamnar ofta i diskussioner och argumentationer med människor runt omkring oss. Med kompisar, klasskamrater, lärare och familj. Ibland är diskussionerna bara kul men ibland kan de bli mer seriösa och till och med leda till bråk eller att någon blir ledsen. När diskussioner leder till ilska och att någon blir ledsen kan anledningen vara att de som diskuterar inte riktigt diskuterar samma saker eller är överens om vilken sorts diskussion är. Är det en faktafråga, handlar det om bara tyckande eller är det kanske till och med en fråga om tro som är svår att bevisa på något sätt.

I detta moment sammanfattar ni med hjälp av läraren vad ni kommit fram till hittills och kanske kan dessa tips hjälpa dig att bli bättre på att diskutera och argumentera.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.