Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

480 träffar

Moment 2: Jobba med kvadraterna/klotsarna/legobitarna tillsammans med tallinjen

Målet med momentet: Träna in plustecknets och minustecknets betydelse i förhållande till tallinjen. Läraren delar ut cirka tjugo röda och blå kvadrater/klotsar/legobitar. Eleverna har nu i uppdrag att...

Moment 1: Jobba med tallinjen

Målet med momentet: Att placera ut negativa och positiva tal på tallinjen. Se filmen tillsammans Eleverna samlas i respektive grupper. Läraren berättar för eleven vilken grupp hon/han tillhör, var ho...

Moment 3: Återkoppling

Målet med momentet: Eleven summerar vad hen har lärt sig och hur hen lärt sig. Ändra gruppkonstellationen till fyra elever i respektive grupp. Ta hjälp av Toolie Ge uppdraget till var och en i gruppen...

Moment 2: Negativa och positiva tal

Målet med momentet: att repetera negativa och positiva tal och att formulera vardagsnära situationer, med negativa och positiva tal. Eleverna är i grupper om tre. Visa följande diskussionsuppgift fö...

LUNCHPULS 

Deltagare: Alla Kan lunchrasten utökas med 20 minuter några gånger i veckan så är lunchpuls ett perfekt sätt för att få elevernas koncentration att öka. Anordna pulshöjande aktiviteter under cirka 20...

MORGONLÖPNING

Deltagare: Alla Om skolan besitter en (eller flera) entusiaster som vill hålla i ett morgonpass med löpning så kommer det att gynna hela dagens inlärning. Forskningsgrupper studerade tonåringar som fi...

STEGRÄKNARTÄVLING 

Om skolan införskaffar ett antal stegräknare och förser en klass med dem under en skolvecka kan man införa flera varianter av stegräknartävlingar. Tävling inom klassen. Man kan tävla antingen i antal...

Frihet eller omhändertagande

Detta är det moment som inleder arbetsområdet och här hoppar du med fördel rakt in i övningen utan att känna att du måste presentera hela arbetsområdet först. Detta är momentet som förhoppningsvis väc...

HOPPREPSUTMANING 

Med hopprep och en större plats som en skolgård eller grusplan går det att få till många pulshöjande aktiviteter på ett enkelt, roligt och lekfullt sätt. Försök att hålla aktiviteten i fyra minuter. H...

Moment 1: Träna vilket tecken

Målet med momentet: Eleven använder additionstecken  och subtraktionstecken för att göra en beskrivning av räknesättet exakt. Dela in i grupper om tre. Berätta för eleverna vilken grupp de tillhör....