Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

476 träffar

Hoppa på olika sätt

Deltagare: Enskilt Övningen ökar pulsen och skakar igång rörligheten i hela kroppen. Låt eleverna göra om de tre olika kombinationerna så att de håller igång i fyra minuter. A. Hoppa som ett kryss ...

Organisera mera 

Deltagare: Alla Klassen får i uppgift att ställa sig i en viss “ordning”. Det gäller att vara snabb för tiden är begränsad. Tiden begränsas av hur stor klassen eller gruppen är. En större grupp/klass...

Namnlek

Deltagare: Alla Alla går runt och minglar i klassrummet. När eleven möter en annan elev ska de skaka hand och presentera sig med förnamn. Då byter eleverna namn med varandra. Exempelvis får Elsa heta...

Bilda nya par

Deltagare: Alla För att bilda nya par vid arbete eller dylikt och samtidigt passa på att röra sig kan man göra så här: Låt alla vandra runt i klassrummet tills läraren säger “stopp”. Eleverna stannar...

Kasta lösblad

Deltagare: Alla När det är dags att dela ut lösblad blir det en gratis Brain Break genom att en elev går fram, hämtar pappersbunten, räknar till tre och kastar alla upp i luften. Sen hämtar alla eleve...

Rösta genom att stå

Deltagare: Alla Eleverna ställer sig, ungefär lika många, i varje hörn av klassrummet. För enkelhetens skull kan man ha lappar som namnger hörnen A-D. Därefter ställer pedagogen en fråga och berättar...