Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

480 träffar

Moment 2: Negativa och positiva tal

Målet med momentet: att repetera negativa och positiva tal och att formulera vardagsnära situationer, med negativa och positiva tal. Eleverna är i grupper om tre. Visa följande diskussionsuppgift fö...

Moment 1: Träna vilket tecken

Målet med momentet: Eleven använder additionstecken  och subtraktionstecken för att göra en beskrivning av räknesättet exakt. Dela in i grupper om tre. Berätta för eleverna vilken grupp de tillhör....

Frihet eller omhändertagande

Detta är det moment som inleder arbetsområdet och här hoppar du med fördel rakt in i övningen utan att känna att du måste presentera hela arbetsområdet först. Detta är momentet som förhoppningsvis väc...

Moment 1 Tanketavla: Träna addition och subtraktion med negativa tal

Gruppindelning görs, med ca fyra elever i varje grupp. Eleverna tittar på filmerna en gång till. Tankekartorna kopieras upp och delas ut, en kopia till varje elev OCH en till gruppen. Läraren väljer e...

Vems tid – vilken strid?

Ett moment i vilket du som lärare går igenom syftet med arbetsområdet och förankrar arbetet hos eleverna. I princip handlar det om svaret på frågan ”varför ska vi lära oss det här?” och om...

RÖSTA GENOM ATT STÅ

Deltagare: Alla Eleverna ställer sig, ungefär lika många, i varje hörn av klassrummet. För enkelhetens skull kan man ha lappar som namnger hörnen A-D. Därefter ställer pedagogen en fråga och berättar...

Pedagogisk planering

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.   Genomför Gå ig...

STATIONER

Deltagare: Alla När klassen ska arbeta med frågor eller uppgifter från ett papper kan pedagogen i förväg sätta upp de olika frågorna/uppgifterna på väggarna i klassrummet vilket bildar olika stationer...

VÄLJ UT ETT ANTAL I EN GRUPP

Deltagare: Alla När pedagogen vill välja ut elever slumpvis fungerar det automatiskt som en Brain Break genom följande övning: A ) Alla ställer sig upp. Därefter kommer pedagogen med påståenden i stil...

SVARA PÅ FLERVALSFRÅGOR

Deltagare: Alla När pedagogen vill att eleverna ska svara på frågor eller ta ställning fungerar det automatiskt som en Brain Break genom att eleverna svarar med kroppen. Pedagogen ställer en fråga och...