Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

479 träffar

FÖRST TILL 21

Deltagare: Parvis Paren står mitt emot varandra och ska räkna till 21. Eleven med flest bokstäver i sitt efternamn börjar räkna genom att säga “1” eller “1, 2”. Den andre i paret fortsätter och får sä...

STATIONER

Deltagare: Alla När klassen ska arbeta med frågor eller uppgifter från ett papper kan pedagogen i förväg sätta upp de olika frågorna/uppgifterna på väggarna i klassrummet vilket bildar olika stationer...

VÄLJ UT ETT ANTAL I EN GRUPP

Deltagare: Alla När pedagogen vill välja ut elever slumpvis fungerar det automatiskt som en Brain Break genom följande övning: A ) Alla ställer sig upp. Därefter kommer pedagogen med påståenden i stil...

SVARA PÅ FLERVALSFRÅGOR

Deltagare: Alla När pedagogen vill att eleverna ska svara på frågor eller ta ställning fungerar det automatiskt som en Brain Break genom att eleverna svarar med kroppen. Pedagogen ställer en fråga och...

Pedagogisk planering

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.   Genomför Gå ig...

Vems tid – vilken strid?

Ett moment i vilket du som lärare går igenom syftet med arbetsområdet och förankrar arbetet hos eleverna. I princip handlar det om svaret på frågan ”varför ska vi lära oss det här?” och om...

Vem ska sköta bestämmandet och hur mycket makt ska de få (och hur länge)?

I detta moment ska vi titta på vem som ska sköta det praktiska bestämmande i vårt framtida drömsamhälle? Ska var och en av oss vara med och bestämma allt viktigt eller ska vi låta några bestämma åt os...

Låt oss utforska individuell frihet

Ett moment i vilket du som lärare guidar eleverna kring konceptet individuell frihet. Målet är att komplicera bilden av vad individuell frihet innebär i ett samhälle där vi alla är beroende av varandr...

In i ringen i mitten – moment 3

Titta och lyssna på musikvideon: Man gör rätt om man kan. Titta därefter på filmen “In i ringen i mitten” eller håll själv en liknande presentation.   Det är dags för en EPA. EPA är en metod s...