Gå direkt till innehållet

Hur ser den perfekta kroppen ut? Varför tycker vi att den är attraktiv? Stora muskler? Små muskler? Kurvig eller smal? Fylliga eller smala läppar? Hälsosam eller inte …? Kan alla få den perfekta kroppen?

Lektionen syftar till att skapa de första tankarna kring vad eleverna tycker är attraktivt och inte, och hur deras bild av det attraktiva skapas. Att vara ungdom i samhället idag medför stor press på att alltid ligga på topp och se lika bra ut som en filtrerad och retuscherad Instagrambild eller som en välpumpad och uttorkad bodybuilder.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Idealkroppen

The perfect you

Till lärare

Introduktionslektionen bör göras av båda lärarna om arbetsområdet genomförs som samarbete mellan idrott och hälsa och engelska.

Utan någon form av introduktion eller beskrivning av mål och kunskapskrav (detta ska vara ett överraskningsmoment för att skapa motivation och intresse). Bjud in till Kahooten The ideal body”.

I Kahooten kommer eleverna att se olika närbilder på människor. De ska där välja yes/no beroende på om de föredrar den typen av kropp eller inte. Syftet med detta är att dels väcka tankar och göra det tydligt vilken typ av kropp som är deras ideal. Förmodligen kommer de mer artificiella/retuscherade/överarbetade/mer extrema kropparna bedömas som mer attraktiva. Poängen här är också att väcka tankar om vad som är hälsosamt och inte.

Ställ frågor efterhand som Kahooten genomförs. Det kommer till exempel visas två olika killkroppar och två olika bilder av kvinnors läppar. Om en av de två har tydligt fått fler positiva röster, diskutera det. Möjliga fråga här är så klart varför de föredrar den ena över den andra.
Möjliga följdfrågor till deras resultat efter kahooten finns nedan. Fokusera gärna på resultaten för bilderna om mans- eller kvinnokropparna eftersom det kommer vara mycket fokus på just kroppar och hälsa senare i arbetsområdet.
  • Hur får man den kroppen?
  • Kan alla se ut så? Varför?
  • Tror ni att olika grupper i samhället (ålder, kön, kultur ex.) tycker lika?
    • Varför tror ni att man tycker så olika?

 

Till elever

You are going to take part in a Kahoot and simply answer yes or no on the pictures based on what you think is attractive.

Take part in any discussion that follows.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Introfilm

The perfect you

Till lärare

Visa introfilmen för eleverna.

Till elever

Watch the movie and write down any possible questions you might have.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Presentation av arbetsområdet

The perfect you

Till lärare

Avsluta lektionen med att beskriva arbetsområdet: att vi kommer jobba med kroppsideal och hälsa de kommande lektionerna. Visa den pedagogiska planeringen för båda ämnena och gå igenom med eleverna så att de ser vilka kunskapskrav och delar av det centrala innehållet som ska behandlas. Berätta vad som kommer att bedömas och vad som förväntas från eleverna i de olika kunskapskraven. Arbetsområdet kommer avslutas med en diskussion på engelska om ämnet och en skriftlig reflektion.

Förhoppningsvis är deras huvuden fyllda av tankar och reflektioner så avsluta lektionen med att ge eleverna en exit ticket med frågan ”Vad vill ni diskutera eller tänker på om ämnet hälsa och kroppsideal?” Beroende på vad eleverna undrar kan du använda deras frågor i början på de kommande lektionerna.

Till elever

Listen to your teacher when he/she explains the subject to you. Find out what you are wondering or would like to discuss when it comes to health and body ideals.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.