Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Går igenom den pedagogiska planeringen.
Förankrar elevernas medinflytande.
Bestämmer och introducerar lämplig examination för arbetsområdet.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Invandring, flyktingskap och en massa andra begrepp som studsar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Genomgång av pedagogisk planering

Pedagogisk planering, elevinflytande och examination

Till lärare

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.

 

Förbered

Förberedmomentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.

 

Genomför

Gå igenom den pedagogiska planeringen med eleverna. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Var konkret, ge exempel. Inbjud eleverna att ställa frågor. Lämna inte planeringen förrän alla elever säkert vet vad som förväntas av dem.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering.

Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Elevinflytande och examination

Pedagogisk planering, elevinflytande och examination

Till lärare

Ett moment i vilket ni tillsammans bestämmer på vilket sätt ni ska arbeta med arbetsområdet, hur det ska examineras och vilka tidsramar som gäller.

 

Förbered

Förbered momentet genom att mycket tydligt att koll på vad du som lärare ser som måsten inför arbetsområdet och vad som faktiskt är öppet för elevinflytande. Utifrån dessa ramar kan du sedan bjuda in eleverna till att få riktigt inflytande över de faktorer som faktiskt inte är huggna i sten på grund av saker som schema, terminsplanering etc.

Genomför

Diskutera med eleverna. Berätta vad slutmålet ska bli och inbjud dem att hjälpa till att hitta bästa vägen dit – för klassen och för sig själva som elever. Tänk på att det ju inte alltid är viktigt att alla elever göra på samma sätt hela tiden.

Till elever

Det finns många olika sätt att examinera arbetsområdet om svenskhet, nationalitetsbegrepp, invandring och rasism. 

Med er lärare som utgångspunkt, hjälp till att bidra med tanker och idéer hur ni bäst kan visa er kunskap. Vilken examinationsform passar dig bäst personligen, vilket examinationsform skulle du behöva öva på för att förbättra dina färdigheter, vilken examinationsform tycker du verkar lämpligast med tanke på den tid ni har till förfogande?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.