Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Går igenom de många begrepp som studsar kring invandring, invandrare, flyktingskap etc.
  • Tittar över hur invandringen till Sverige har sett ut historiskt sett.
  • Tittar hur invandringen till Sverige har sett ut under perioden 2015-

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Identitet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Låt oss börja med att titta på alla ord och begrepp som studsar runt

Utlänning, invandrare, flykting, migrant, asylsökande

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går igenom de mest grundläggande begreppen som används när invandring diskuteras. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen du vill använda – den bifogade filmen eller en egen presentation av något slag. Se till att teknik fungerar etc.

 

Genomför

Gå igenom presentationen med eleverna. Svara på frågor om något varit otydligt. Fördjupa vid behov. 

Försäkra dig om att eleverna förstått de grundläggande begreppen. 

Till elever

Det finns många ord och begrepp som används när en diskuterar invandring till Sverige. En del är gammaldags och en del används i tidningar och media vardagligen.

Titta på presentationen och ställ frågor om det är något av orden och begreppen du inte förstår.

Känner du att det finns fler ord och uttryck som används men som du inte tycker togs upp i presentationen är detta ett mycket lämpligt tillfälle att fråga om dessa.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Invandring till Sverige i ett historiskt perspektiv

Utlänning, invandrare, flykting, migrant, asylsökande

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare med hjälp av några tankeexperiment guidar eleverna genom invandringen till Sverige under de sista 10.000 åren. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att sätta dig in i övningen/tankeexperimentet och fundera hur du vill använda det – på det sätt som föreslås eller på ett annat sätt. 

 

Genomför

 

Gå igenom ett tankeexperiment i taget. Låt eleverna fundera själv först och diskutera med en bänkkamrat sedan. Ta sedan diskussionen i helklass och koppla det till den faktiskt invandring som varit i Sverige. Exemplifiera allt eftersom med hjälp av den fakta som bifogas.

 

Tankeexperient #1: Vilka var de första invandrarna till Sverige?

Genom att fundera på detta förstärks förhoppningsvis insikten att alla svenskar på något sätt är ättlingar till invandrare. Ingen ”svensk” har ju sprungit ur jorden utan alla är ju barn eller barnbarn (eller barnbarnsbarn osv.) till någon som faktiskt flyttat hit.  De första invandrarna till det landområde som först nyligen kallas Sverige kom för cirka tio tusen år sedan i samband med att den sista inlandsisen drog sig tillbaka. En första grupp nybyggare kom söderifrån och tog sig stegvis upp genom landet och en andra något senare grupp kom österifrån och tog sig sedan söderut. Dessa människor var det vi kallar stenåldersmänniskor och de livnärde sig som jägare och samlare. Troligtvis var de mörkare i hyn än de ättlingar som nu bor kvar.

 

Tankeexperiment #2: Kan en vara invandrare i ett land om det landet inte finns på kartan (med gränser)

Elever tänker sällan på att de länder som omger dem idag ofta är nya och tidigare antingen inte funnits alls eller kallats något helt annat. Om en nationalstat inte bildats än – som det var med det områden som idag kallas Sverige, under till exempel folkvandringstid – kan de människor som bosätter sig där då vara invandrare? Vad har de invandrat till? I detta läge är det ju rimligt att påminna eleverna om att det som de idag känner som Sverige bara haft sina gränser i ungefär 100 år. Innan dess har ju andra landområden antingen ingått (exempelvis: Norge och Finland) eller inte ingått (exempelvis: Skåne under långa perioder, Gotland, Västkusten etc.). Sverige som de känner var ju inte ens en grej ens förrän medeltiden/renässansen.

 

Tankeexperiment#3: Om ett land tar över ett annat land och expanderar sina gränser och människorna i det nya stora landet flyttar runt lite – några flyttar till det nya området och några flyttar från det nya området till det gamla området – och landet sedan förlorar det nya landet de tagit över – räknas människorna som kommit från det nya landet till det gamla landet som invandrare då?

En ganska lång och krånglig fråga som förhoppningsvis ändå går att förstå. Sveriges historia har ju bitvis varit full av expansion. När Sverige inkluderade det som idag är Finland eller delar av Polen och människor från dessa områden flyttade till till exempel Skåne eller Mälardalen – var de invandrare då, eller flyttade de bara runt inom sitt land? När Sverige sedan blev av med Finland och Polen – blev då dessa människor som bodde kvar i Sverige men som ursprungligen kom från dessa områden plötsligt invandrare? På samma sätt kan en ju fundera kring den stora finlandssvenska minoriteten som finns i Finland idag. De är i sitt ursprung rester från en tid då Sverige kontrollerade även Finland. Är dessa människor invandrare? Hur länge räknas en som invandrare över huvud taget?

 

Tankeexperiment#4: Är invandring bra eller dåligt för ett land? Är det bra – betyder det då att utvandring är jättedåligt? Är det dåligt – betyder det då att utvandring är jättebra?

När invandring är på tapeten tenderar ett negativt perspektiv att dominera (sedan ett eller två årtionde tillbaka) och det är inte orimligt att tänka att många elever därför har en sort undermedveten koppling mellan invandring-dåligt, även om de inte på något sätt är rasister eller kritiska till invandring som sådan. Därför är det rimligt att göra tankeexperimentet ovan. Om invandring är dålig borde då utvandring vara en jackpott! Hur såg det ut i Sverige under andra hälften av 1800-talet då över en miljon svenskar utvandrare till USA? Var det bra för landet (mer skatteresurser för de som stannade kvar att dela på?) eller hade det andra effekter? Tankeexperimentet är ett bra tillfälle att ta sig an det vanligt förekommande felslutet att ett land har finita resurser (fler människor betyder fler som ska dela på den rikedom vi har) och inte tvärtom – att fler människor betyder en större, gemensamt uppbyggd rikedom.

Kopplat till detta kan en lämpligtvis också belysa de olika flyktinggrupperna som flyttat till Sverige under historiskt tid: hansatyskar, svedjefinnar, valloner, arbetskraftsinvandringen under 60- och 70-talet etc.

 

Tankeexperiment#5: Om ett land ingår i en större gemenskap där människor fritt för resa och bosätta sig var som helst i den större gemenskapen – är det invandring då? Är det ett land då?

Sverige är en del av EU men kunskapen om EU är allt som ofta lite skral både bland elever och lärare (!). Den fria rörligheten ingår i att vara en del av EU: det vill säga att EU-medborgare från andra länder kan resa och bosätta sig, bo och jobba i Sverige. Är dessa människor invandrare trots att de bara flyttar runt inom en union som vi är delaktiga i. Är svenskar som bosätter sig i andra EU-länder invandrare i dessa länder? Och i förlängningen – om en sådan union existerar i 200 år till och rättigheterna att flytta runt som en vill finns kvar – kommer Sverige att existera kvar som ett land då? Påverkar det landets status hur många finnar, danskar, tyskar, holländare, spanjorer, kroater och greker som flyttat hit under denna tid?

 

Konstruera gärna egna tankeexperiment för elever och följ diskussionen dit klassen tar den. Det finns enligt min erfarenhet en stor vilja att diskutera dessa frågor i en annan kontext än den som medierna erbjuder.

 

Länkar som kan vara behjälpliga när en tittar på invandringen till Sverige över tid:

Artikeln De var de första svenskarna presenterar en historisk bakgrund på Svt nyheter.

En kortfattad text om svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv på So-rummet.

Till elever

I detta moment gör ni ett gäng tankexperiment kopplade till vad invandring och invandrare faktiskt är.

 

Titta på frågorna och använd – om läraren ger er uppgiften att lösa på egen hand –  de länkar som bifogas för att fundera kring svaren. Svara muntligt eller skriftligt beroende på lärarens instruktioner och hänvisa i ditt svar till den fakta som finns i länkarna. Var sedan beredd att dela dina svar med klassen och motivera/argumentera för hur du tänkte.

 

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.