Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Lägger striden hos eleverna. Det är deras tid och deras strid som ligger framför oss – men vilken ska den bli?
  • Avslutar arbetsområdet – eller introducerar ett fördjupande arbete.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vilken blir din strid?

Din tid – din strid

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare återkopplar till frågan som slängdes ut under sista momentet i förra lektionen: vad de är beredda att kämpa för i framtidens Sverige? Vad är inte förhandlingsbart? Vad kan de inte acceptera försvinner eller ändras? Eller vad kan de inte stå ut med att det inte införts än?

 

Förbered

Förbered lektionen genom att fundera på hur du vill knyta momentet till den eventuella examination ni har kommit överens om i klassen. Att eleverna själva sätter fingret på frågor som engagerar dem och som de vill kämpa för är ju en utmärkt utgångspunkt för att avslutande arbete: muntlig redovisning, skriftlig redovisning, uppsats, opinionsbildande insändare etc. 

 

Genomför

Gå igenom elevernas svar och tankar på frågan du avslutade förra lektionen med (som potentiellt läxa): vad de tycker att det är värt att slåss för. Se om det finns några gemensamma drag i klassen – kan några trender skönjas? Hjälp eleverna att se var deras idéer kan hitta sin politiska hemvist – oavsett var på det politiska spektrumet detta kan vara. Visa dem hur de kan kanalisera en vilja att kämpa för något, antingen genom etablerade politiska partier och strukturer men också genom ideella organisationer och grupper för direkt handling. Varje elev bör innan de lämnar klassrummet ha klart för sig minst tre olika vägar på vilka de kan vara med och påverka sin egen framtid.

Till elever

I detta moment tar ni tillsammans fram vad ni är beredda att kämpa för i framtidens Sverige. Vad ni inte tycker är  förhandlingsbart? Vad ni inte acceptera att det försvinner eller ändras? Eller vad ni inte stå ut med att det inte införts än.

Fundera på hur dina egna tankar stämmer överens med andra elever i klassen. Har ni gemensamma tankar eller ser ni väldigt olika på vad som är viktigt? Finns det några trender. Tänk på att om ni är väldigt olika fast ni går i samma klass och säkert har mycket gemensamt så är det inte konstigt om människor i hela landet har väldigt olika tankar på hur framtiden ska bli bra.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Eleverna jobbar med examinerande moment

Din tid – din strid

Till lärare

I detta moment jobbar eleverna med sin strid på det sätt ni kommit överens om som examinerande moment i arbetsområdets början.

 

Förbered

Beroende på vilket sätt ni i klassen valt att examinera på så krävs det olika förberedelser. Kanske har ni kommit överens om att skriva argumenterande texter och då kan det vara lämpligt att ha förberett olika pedagogiska exempel, kanske jobbar eleverna i grupp och bedriver opinionsarbete och då behöver de en annan sorts hjälp. Kanske pågår detta moment i flera på varandra följande lektioner eller kanske har ni valt att göra flera mindre korta examinerande moment under arbetsområdets gång.

 

Genomför 

Handled och hjälp eleverna i examinationen på det sätt ni kommit överens om.

Till elever

I detta moment jobbar ni med den examination ni kommit överens om i arbetsområdets start.

Generellt för allt examinerande arbete är att:

  1. Se till att du har helt klart för dig vad du ska göra för att klara av uppgiften. Fråga direkt om det är något som är oklart. Hellre en fråga för mycket än att ödsla tid på att inte göra rätt sak.
  2. Strukturera arbetet som du ska göra och se till att din tidsplan håller – oavsett om du har en lektion på dig eller fem lektioner.
  3. Ta in återkoppling från klasskamrater och lärare på vägen. Låt andra läsa/se/lyssna på det du gjort och ta till dig av deras åsikter. Gör förändringar vid behov. Lämna aldrig in något (eller presentera något) som i princip är ett första utkast som ingen annan har tittat på först.
  4. Var noggrann med att hålla inlämningstider och datum. Tänk också på att teknik och livet alltid kan strula så var alltid klar lite innan du faktiskt måste var klar.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.