Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet, samt kunna beräkna omkretsen av månghörning och upptäcka fel”.

Materiel: Kopieringsunderlagen “Med andra ord – omkrets” och “Finn Fem Fel – omkretsen, med uträkningar” (se bifogad fil, moment 1) samt Omkrets-matris (se bifogad fil, lektion 1, moment 1).

I denna lektionen repeteras och används alla de ord och begrepp som tränats genom lektionerna om omkrets. Kunskaper om omkrets av rektanglar, trianglar och cirklar används till månghörningsuppgiften “Finn Fem Fel”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 1

Finn Fem Fel, omkretsen

Till lärare

Samtala med eleverna om förra övningen “Symmetri”. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om vad symmetri och asymmetri är.

Använd post-it-lapparna från förra passets reflektion i moment 4. Lyft korrekta svar och red ut eventuella missförstånd.

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om symmetri. 
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 2

Finn Fem Fel, omkretsen

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med en övning som heter Med andra ord”. En övning som tränar ord och begrepp. Ni ska också arbeta med omkretsen av en månghörning och där vara upptäckare och hitta fel.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet, samt kunna beräkna omkretsen av månghörning och upptäcka fel”.

Titta på musikvideon “Omkretsen”

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att jobba med en övning som heter ”Med andra ord”.  Ni ska också arbeta med omkretsen av en månghörning och där vara upptäckare och hitta fel.
 • Lektionsmålet är att ”Kunna förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet, samt kunna beräkna omkretsen av månghörning och upptäcka fel. ”
 • Ni kommer titta på musikvideon ”Omkretsen”.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 3

Finn Fem Fel, omkretsen

Till lärare

Dela in eleverna i par. Dela därefter ut spelet “Med andra ord – omkretsen” till varje par. Låt de spela spelet. Idén är att förklara ordet på kortet utan att säga vad där står. 

Be dem att klippa ut ordkorten. Därefter blandas korten och lägges i en hög med baksidan uppåt. 

 

Regler

 • En av er börjar genom att ta ett kort. 
 • Om det till exempel är ett kort med ordet rektangel får man inte säga rektangel, man ska förklara ordet på kortet med andra ord.
 • Om spelkompisen lyckas säga vad det är vinner man tillsammans kortet, som då läggs i en hög. 
 • Lyckas man inte lägger man kortet i en annan hög. 
 • Sedan är det den andres tur att ta ett kort och förklara ordet som visas med andra ord
 • När högen i mitten är slut har man två högar, en med ord man vunnit och en med ord man behöver träna mer på. 

När ni är klara med spelet är det dags för nästa uppgift och en EPA.

EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla.

Dela ut kopieringsunderlaget “Finn Fem Fel – omkretsen” till var och en av eleverna. 

Uppgiften går ut på att beräkna omkretsen av hela figuren, som är en sorts månghörning. Uträkningarna är dock redan gjorda i flera steg, men fem fel finns någonstans. Eleverna skall försöka hitta dessa fel och rätta dem.

Låt var och en få en stund till att försöka lösa uppgiften enskilt. Ha snöre, saxar, häftmassa och linjaler tillgängligt för eleverna. De kan då välja någon av metoderna som visas i musikvideon.

Para därefter ihop eleverna två och två, eventuellt genom lottning. De ska nu jämföra varandras resultat. Har de fått samma svar? Har de gjort på samma sätt? Låt de få förklara, diskutera och resonera kring vad de gjort. Be dem hjälpa varandra med att göra klart och att förstå.

Under tiden som eleverna jobbar enskilt och i par går du runt och tittar efter svar som du tycker är goda exempel. Exempel som du vill lyfta i den avslutande diskussionen med alla. När det är dags för denna del kan du exempelvis låta några elever få visa och berätta hur de har gjort. 

 

FACIT

omkretsen på månghörningens delar:

 • triangeln (hatten): 5 + 5 + 5 = 15 cm (mätfel, basen är 5 cm)
 • huvudet (cirkeln): 6 x  3 = 18 cm
 • höger arm (rektangel): 2 + 2 + 6 + 6 = 16 dm (mätfel, längden är 6 cm)
 • vänster arm (rektangel): 2 + 2 + 6 + 6 = 16 dm (enhetsfel)
 • kroppen (rektangel): 8 + 8 + 4 + 4 = 24 cm
 • benen (2 rektanglar): 7 + 7 + 3 + 3 = 20 mm (enhetsfel) 
 • hela kroppen 12 + 18 + 16 + 20 + 24 = 110 cm (räknefel, summan = 106)

 

Till elever

 • Du kommer att spela spelet ”Med andra ord”. Försök att förklara orden på korten så noga du kan. Försök även att lära dig de ord och begrepp som du inte redan kan.
 • Du kommer sedan att jobba enligt EPA-metoden. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla.
 • Först kommer du få uppgiften ”Finn Fem Fel” att jobba själv med en stund.
 • Därefter får du fortsätta med någon. Gör då följande:
 1. jämföra varandras resultat
 2. har ni fått samma svar?
 3. har ni gjort på samma sätt?
 4. förklara, diskutera och resonera kring vad du/ni gjort
 5. hjälpa varandra med att göra klart och att förstå
 • Tillsammans med läraren kommer ni alla att gå igenom resultaten och hitta de fem felen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Finn Fem Fel, omkretsen – moment 4

Finn Fem Fel, omkretsen

Till lärare

Avsluta lektionen och arbetsområdet med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Omkrets-matriser.

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen och hela arbetsområdet om omkrets.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
 • Kryssa i din ”Omkrets-matris.”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.