Gå direkt till innehållet

Den tillspetsade titeln är tagen (och något modifierad) från sången sjungen av Monica Zetterlund från Hasse och Tages revy Gula hund – ett nummer som är lika aktuellt idag som när det skrevs men som av naturliga skäl inte går att använda i undervisning på grund av hur språket förändras (fullständigt oacceptabelt språkbruk idag).

Låten och titeln sätter dock fingret på den eviga processen och den eviga diskussionen kring vem som är vad? Vad krävs det för att räknas som en ”riktig” svensk och vad menar vi med riktigt över huvud taget? Vem har rätt att definiera svenskheten? I ett klassrum där vi nu för det mesta hittar flera elever med mer än en fot i en annan kultur är en hälsosam diskussion kring vad som är svenskhet både viktig och central – men kräver också en lärare som förmår navigera rätt och hålla ordentlig styr i diskussionen. Är du inte rädd för att ta svåra diskussioner och utmana elevernas sätt att tänka kring dessa frågor är detta ett lämpligt arbetsområde för dig.

Arbetsområdet ”Ljuva dröm, att bli en riktigt svensk” handlar om svenskhet, nations- och nationalitetsbegreppet om identitet, om invandring, om flyktingskap och om rasism. Det kopplar mycket starkt till läroplanens första och andra kapitel och betonar grundläggande värden och normer likväl till samhällskunskapsämnets syfte. Det ger eleverna en chans att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar och berör i allra högsta grad alla delar i det centrala innehåll som rör individer och gemenskaper.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vi gräver i begreppet svenskhet

En lektion i vilken du som lärare: Kastar dig rakt in i handlingen och tar dig an pudelns själv kärna – vem är en ”riktig” svensk egentligen – och vem har rätt att definiera de...

Pedagogisk planering, elevinflytande och examination

En lektion i vilken du som lärare: Går igenom den pedagogiska planeringen. Förankrar elevernas medinflytande. Bestämmer och introducerar lämplig examination för arbetsområdet. Avsluta lektionen med...

Utlänning, invandrare, flykting, migrant, asylsökande

En lektion i vilken du som lärare: Går igenom de många begrepp som studsar kring invandring, invandrare, flyktingskap etc. Tittar över hur invandringen till Sverige har sett ut historiskt sett. Titt...

Identitet

En lektion i vilken du som lärare: Gör övningen ”monsunen” och introducerar eleverna till konceptet identitet. Visar och exemplifierar hur vår identitet formas på så många plan och att n...

Kritik mot invandring, var går gränsen för rasism?

En lektion i vilken du som lärare: Går igenom förekomsten av den kritik mot invandring som finns i Sverige (och Europa). Hjälper eleverna att se var gränserna går mellan att vara kritisk mot invandr...

Examination och utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Examinerar – eller sätter igång en längre examination – på det sätt som ni kommit överens om i arbetsområdets inledning. Utvärderar arbetsområdet....