Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

75 träffar

Läsning – bokens framsida – före läsning

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten. Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.

Britney is moving out

Roommate Britney is moving from the collective where she has been living for many years and the break-up is forcing the members of the house to deal with a lot of issues: how to handle the fact that B...

Britney ska flytta!

Kollektivkamraten Britney har (troligtvis?) bestämt sig  för att lämna kollektivet hon har bott i i många år och den (potentiellt?) stundande flytten tvingar kollektivet att handskas med en massa komp...

Läsning med flerspråkiga elever – högläsning

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.

Läsning – parläsning

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi pratat om. Jag  gissar att det är just interaktionen och utbytet av tankar som gör att de förstår innehållet, börjar tänka djupare, minns bättre och till slut blir läsare.

Today´s outfit

För att motivera eleverna att prata och träna på uttal samt få dem att utöka sitt ordförråd kan man få dem att prata om saker kopplade till deras vardag och redovisa detta på ett roligt sätt. Målet me...

A picture – a beginning

Resursen vänder sig till dig som undervisar i engelska och som vill låta eleverna träna på att skriva. Låt dem skriva början av en novell med hjälp av olika bilder och nyckelmeningar.  

Discuss grammar

Muntliga diskussioner på engelska kring grammatiska strukturer (EPA + digitalt responsverktyg).   Om resursen   Lektionens syfte Eleverna tränar grundläggande grammatik. Eleverna får möjlig...

Ankomsten – en estetisk lärprocess om vänskap, inkludering, trygghet och identitet

Resursen utgår från boken ”Ankomsten” av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inklude...

Att skriva en berättelse – mallar

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktur som kännetecknar texttypen.