Gå direkt till innehållet

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

En av de vanligaste texttyperna i skolan. Det kan handla om händelser i nära tid eller i det förflutna som vi sammanlänkar i kortare eller längre satser i en sammanhängande berättelse/text.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.