Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

77 träffar

2. WHAT DO YOU KNOW ABOUT NIGERIA? (PRE-READING ACTIVITIES)

While reading Things Fall Apart, we will also focus on the country Nigeria itself which comes to life in the novel. Nigeria is often referred to as the ”Giant of Africa”, owing to its larg...

THE PERFECT YOU

Hur ser den perfekta kroppen ut? Varför tycker vi att den är attraktiv? Stora muskler? Små muskler? Kurvig eller smal? Fylliga eller smala läppar? Hälsosam eller inte…? Kan alla få den perfekta...

1. THE DANGER OF A SINGLE STORY (PRE-READING ACTIVITIES)

    Listen to the following speach and practise note-taking   While listening: Take notes in your own words. Focus on the main points only. Keep your note-taking short, writing phr...

2. Att skapa ett fungerande presentationstekniskt hjälpmedel

Syftet med lektionen är att få eleverna att fundera över vad man ska tänka på när man skapar en Power Point. Syftet är också att de ska lära genom att göra: att skapa en fungerande Power Point utifrån...

3. Att presentera en digital presentation

Syftet med lektionen är att eleverna ska presentera och sätta ord på hur de har tänkt och gjort i sin uppdaterade digitala presentation: ”Från kass till klass”. Eleverna får också prova på...

1 SETTING THE CONTEXT AND BUILDING THE FIELD

I den första processen får eleverna skriva ett diagnostiskt test, fundera över vad som kännetecknar en skicklig författare, möta olika mindset samt lära sig strategier för att läsa texter. De får ocks...

2. MODELING

I den andra processen sätter eleverna ord på vad som kännetecknar en skicklig skribent. De börjar också jobba med hur man skapar en fungerande textstruktur utifrån modellen “The five-paragraph essay”....

3. JOINT CONSTRUCTION

I den tredje processen får eleverna skriva en uppsats. Under “moment” hittar du alla filer och länkar som tillhör PROCESS 3 och som du kan ladda ner till ditt Google Classroom. Du kan också klicka på...

4. INDEPENDENT WRITING

I den här processen skriver eleverna individuella uppsatser och de får också bedöma andra elevtexter med syftet att träna sig i självbedömning. I processen ingår även att skriva flera utkast av sin up...

5. ”THE SECOND COMING” BY WILLIAM BUTLER YEATS

During- Reading Activities: Introduce this text around chapter 6 or 7. “The Second Coming” by William Butler Yeats Read the epigraph at the front of the text and ask students to make predictions abou...