Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

78 träffar

2. WHAT DO YOU KNOW ABOUT NIGERIA? (PRE-READING ACTIVITIES)

While reading Things Fall Apart, we will also focus on the country Nigeria itself which comes to life in the novel. Nigeria is often referred to as the ”Giant of Africa”, owing to its larg...

1. THE DANGER OF A SINGLE STORY (PRE-READING ACTIVITIES)

    Listen to the following speach and practise note-taking   While listening: Take notes in your own words. Focus on the main points only. Keep your note-taking short, writing phr...

THE PERFECT YOU

Hur ser den perfekta kroppen ut? Varför tycker vi att den är attraktiv? Stora muskler? Små muskler? Kurvig eller smal? Fylliga eller smala läppar? Hälsosam eller inte…? Kan alla få den perfekta...

1. Varför Power Point?

Syftet med lektionen är att få eleverna att förstå vad syftet med ett presentationstekniskt hjälpmedel är samt förstå några av kunskapskraven som är kopplade till presentationstekniskt hjälpmedel. Lek...

2. Att skapa en fungerande Power Point

Syftet med lektionen är att få eleverna att fundera över vad man ska tänka på när man skapar en Power Point. Syftet är också att de ska lära genom att göra: att skapa en fungerande Power Point utifrån...

3. Att presentera en fungerande Power Point

Syftet med lektionen är att eleverna ska presentera och sätta ord på hur de har tänkt och gjort i sin uppdaterade Power Point: ”Från kass till klass”. Eleverna får också prova på att hålla...

1 SETTING THE CONTEXT AND BUILDING THE FIELD

I den första processen får eleverna skriva ett diagnostiskt test, fundera över vad som kännetecknar en skicklig författare, möta olika mindset samt lära sig strategier för att läsa texter. De får ocks...

2. MODELING

I den andra processen sätter eleverna ord på vad som kännetecknar en skicklig skribent. De börjar också jobba med hur man skapar en fungerande textstruktur utifrån modellen “The five-paragraph essay”....

3. JOINT CONSTRUCTION

I den tredje processen får eleverna skriva en uppsats. Under “moment” hittar du alla filer och länkar som tillhör PROCESS 3 och som du kan ladda ner till ditt Google Classroom. Du kan också klicka på...

4. INDEPENDENT WRITING

I den här processen skriver eleverna individuella uppsatser och de får också bedöma andra elevtexter med syftet att träna sig i självbedömning. I processen ingår även att skriva flera utkast av sin up...