Gå direkt till innehållet

En viktig lässtrategi är att skapa inre bilder av innehållet i en text. Dessa bilder behöver inte endast vara  föreställande utan kan också ge  uttryck för känslor, stämningar och annan förståelse av handlingen.

Detta resursmaterial presenterar hur du kan arbeta med denna lässtrategi genom att koppla bokens framsida till handlingen.

Läsaktiviteten går att kombinera med ett annat resursmaterial: Läsning- Bokens framsida – före läsningen.

 

Arbetsgång

 

När du läst en tredjedel, halva eller hela boken:

  • Titta på bokens framsida. Vad föreställer den? Vilka färger och former finns? Vilka tecken och bokstäver finns med? Kan någon del av bilden vara en symbol för något? På vilket sätt har den med handlingen att göra? Förklara.
  • Passar framsidan till handlingen? Förklara hur du tänker.
  • Gör en ny framsida och förklara varför du hellre vill ha denna. Du kan teckna eller använda andra uttrycksmedel.
  • Varför tror du att boken heter som den gör? Förklara.
  • Passar bokens titel till handlingen? Förklara hur du tänker och ge förslag på en ny om du inte tycker om den.

Oavsett om du väljer att göra detta muntligt eller skriftligt med dina elever är det viktigt att du undervisar i hur man förklarar sina åsikter och argumenterar för dem. Ge eleverna den stöttning de behöver genom att till exempel ge dem börjor.

Denna läsaktivitet går att använda både då alla i klassen läser samma bok eller då elever läser egna böcker. Om ni läser samma bok kan en utställning med de nya framsidorna vara intressant. Då kan eleverna presentera dem muntligt och sedan i grupper eller par jämföra de olika versionerna. Ladda ner och använd ett VENN-diagram.

Om eleverna läser olika böcker går det bra att alla samtidigt gör avbrott i läsningen för att arbeta med uppgiften. Boken behöver nödvändigtvis inte vara utläst för att man ska kunna ta ställning till hur framsidan kopplar ihop med handlingen. En omgjord framsida och förklaringen tillsammans med originalframsidan fungerar bra som presentation av en bok.  Antagligen lockar detta fler att läsa boken än en traditionell bokrecension!

 

Här hittar du fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.