Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

78 träffar

Läsning – Jag är … – dikt

En läsaktivtet som sammanfattar förståelsen av innehållet av texten och  som också kan fungera som diskussionsunderlag i grupp presenteras i detta resursmaterial.   Arbetsgång   Efter läst t...

Läsning – boktrailer

Att omvandla förståelsen av innehållet i en skönlitterär bok till en boktrailer är kreativt men framför allt en kognitivt krävande uppgift. Med rätt stöttning kommer eleverna att utveckla flera förmåg...

ANALYS AV JOURNALISTISKA BILDER 2018

Åren går. Vilka nyhetshändelser minns ni? Finns det en speciell nyhetsrapportering som berört er? Reuters är en av världens största nyhetsbyrå och har publicerat 100 journalistiska bilder som de tycke...

VILL DU? KONSTEN ATT FORMULERA EN FRÅGA

Ibland kan det kännas som  att orden inte kommer fram. Som om man inte vet hur man ska säga saker, lyckas formulera sig. Hur säger du till någon annan att du vill vara nära dem, hångla eller ha sex? ...

BRITNEY IS MOVING OUT

Roommate Britney is moving from the collective where she has been living for many years and the break-up is forcing the members of the house to deal with a lot of issues: how to handle the fact that B...

Läsning med flerspråkiga elever – högläsning

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.

A picture – a beginning

Resursen vänder sig till dig som undervisar i engelska och som vill låta eleverna träna på att skriva. Låt dem skriva början av en novell med hjälp av olika bilder och nyckelmeningar.  

VR-kits and ancient civilisations

This activity was a learning provocation for our unit of inquiry on Ancient Civilisations with PYP 5. Provocations are designed to engage students, get them excited about their learning and start thin...

1. Varför Power Point?

Syftet med lektionen är att få eleverna att förstå vad syftet med ett presentationstekniskt hjälpmedel är samt förstå några av kunskapskraven som är kopplade till presentationstekniskt hjälpmedel. Lek...

5. ”THE SECOND COMING” BY WILLIAM BUTLER YEATS

During- Reading Activities: Introduce this text around chapter 6 or 7. “The Second Coming” by William Butler Yeats Read the epigraph at the front of the text and ask students to make predictions abou...