Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

78 träffar

Läsning – bokens framsida – under eller efter läsningen

En viktig lässtrategi är att skapa inre bilder av innehållet i en text. Dessa bilder behöver inte endast vara  föreställande utan kan också ge  uttryck för känslor, stämningar och annan förståelse av handlingen.

LÄSNING – JAG ÄR … – DIKT

En läsaktivtet som sammanfattar förståelsen av innehållet av texten och  som också kan fungera som diskussionsunderlag i grupp presenteras i detta resursmaterial.   Arbetsgång   Efter läst t...

LÄSNING – BOKTRAILER

Att omvandla förståelsen av innehållet i en skönlitterär bok till en boktrailer är kreativt men framför allt en kognitivt krävande uppgift. Med rätt stöttning kommer eleverna att utveckla flera förmåg...

ANALYS AV JOURNALISTISKA BILDER 2018

Åren går. Vilka nyhetshändelser minns ni? Finns det en speciell nyhetsrapportering som berört er? Reuters är en av världens största nyhetsbyrå och har publicerat 100 journalistiska bilder som de tycke...

BILL DU? KONSTEN ATT FORMULERA EN FRÅGA

Ibland kan det kännas som  att orden inte kommer fram. Som om man inte vet hur man ska säga saker, lyckas formulera sig. Hur säger du till någon annan att du vill vara nära dem, hångla eller ha sex? ...

BRITNEY SKA FLYTTA!

Kollektivkamraten Britney har (troligtvis?) bestämt sig  för att lämna kollektivet hon har bott i i många år och den (potentiellt?) stundande flytten tvingar kollektivet att handskas med en massa komp...

Läsning med flerspråkiga elever – högläsning

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.

Logga in hos kulturen: Installationspoesi ”The Hill We Climb”

Skolans kulturuppdrag pågår fortfarande men det behövs nya vägar att ta kulturen in i klassrummet. I den här resursen finner du ett upplägg för dig som undervisar i engelska på högstadiet eller gymnas...

4. EXCERPT FROM HEART OF DARKNESS BY JOSEPH CONRAD

After reading Achebe’s obituary, I explain to students that before Achebe wrote his novel, Polish author Joseph Conrad wrote Heart of Darkness, a short novel or novella about a white man named Marlow...

3. ACHEBE´S OBITUARY

3. Read Achebe’s obituary.  Select passages carefully, this obituary does include spoilers for the novel …