Gå direkt till innehållet

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

Instruktioner är vanliga i alla ämnen i skolan och eleverna möter genom åren många olika typer av instruktioner. Från början är dessa oftast muntliga men så småningom måste eleverna lära sig att läsa, tolka och att själva skriva instruktioner i olika sammanhang.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.