Gå direkt till innehållet

Muntliga diskussioner på engelska kring grammatiska strukturer (EPA + digitalt responsverktyg).

 

Om resursen

 

Lektionens syfte

  1. Eleverna tränar grundläggande grammatik.
  2. Eleverna får möjlighet att träna på att samtala och diskutera på engelska.

 

Lektionens upplägg

Eleverna svarar digitalt (på socrative.com) på frågor om grammatik. Först svarar de enskilt på en fråga, sedan diskuteras frågan i grupper om 3 med målet att komma överens om ett rätt svar. Till sist besvaras samma fråga igen, återigen enskilt. Efter detta diskuteras i helklass eventuella skillnader i svaren mellan första och andra svarsomgången, samt det rätta svaret, innan eleverna går vidare med nästa fråga. Elevernas svar syns (anonymt) på Smartboarden. Välj Teacher paced, dvs att du som lärare styr när ni går vidare till nästa fråga.
Exempel på frågor som finns i quizzet är:

  • Flickornas datorer var nya.
  • De två tjuvarna tillfångatogs.
  • Brandmännen hjälpte kvinnorna och barnen först.

För att hitta mina Socrative-frågor sök: SOC-27001152. 

 

Koppling till styrdokumenten

  • Samtal och diskussioner, samt språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som grammatiska strukturer och satsbyggnad. (Centralt innehåll)
  • Eleven kan uttrycka sig i muntlig interaktion. (Kunskapskrav)

 

Koppling till vetenskap och forskning

EPA-metoden, att tänka enskilt och sedan dela med sig och resonera med andra, är språkutvecklande och positiv för inlärning. Forskare såsom Vygotskij och, mer nutida, Christian Lundahl, betonar vinsterna med att göra det individuella till något kollektivt eftersom lärande är kollektiva processer. På så sätt dras nytta av att eleverna har olika perspektiv och att vissa elever gör saker av högre kvalitet än andra. Det finns även forskning som säger att det är lättare att ta till sig återkoppling från kamrater än av läraren. Elever som är säkra utmanas genom att de behöver klargöra sina tankar så att någon förstår dem och de elever som fortfarande inte har förstått får hjälp med detta utan att läraren bedömer dem. Elevernas lärande ökar när de i samtal får utveckla idéer och EPA hjälper dem att bearbeta, organisera och behålla kunskap.

Mitt syfte med det digitala inslaget är att synliggör hur eleverna svarar vilket ökar tydligheten, underlättar diskussion och därmed ökar lärandet. En annan fördel är att elevernas svar även i efterhand finns tillgängliga för mig, vilket gör deras progression tydlig. Dessutom tillförs ett mått av lättsamhet – eleverna tycker det är roligt att jobba digitalt och detta höjer i sin tur deras motivation.

 

Måluppfyllelse

Det eleverna ska ha uppnått vid lektionens slut är att ha repeterat och lärt sig mer om grundläggande grammatik. Huruvida denna kunskapsinhämtning skett kan bäst bedömas nästa gång de gör en skriftlig eller muntlig uppgift. Det är ju en sak att vara uppmärksam på grammatiska strukturer när man aktivt tränar dem, en annan att tillämpa dem i sin egen kommunikation och produktion. Efter ett tag kan det vara intressant att låta eleverna svara på samma eller liknande frågor i Socrative igen. Då kan man också jämföra med deras tidigare resultat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.