Gå direkt till innehållet

Jobbar du med att jämföra olika begrepp eller kanske du jämför två litterära verk – ta hjälp av Venndiagram för att både tänka kring och visualisera likheter och skillnader!

I den här resursen kan du ladda ner olika Venndiagram, med en, två eller tre tomma cirklar. Du kan också ladda ner ett Venndiagram som förklarar för eleverna hur man ska jobba med verktyget. 

 

Hur du kan jobba med Venndiagram

Ska du jämföra två olika begrepp ska du använda mallen med två tomma cirklar. Låt den ena cirkeln (A) representera det ena begreppet (A) och den andra cirkeln (B) representera det andra begreppet (B). Fyll cirkel A med ord som är specifika för begreppet A och fyll cirkel B med ord som är specifika för cirkel B.

Delen där cirkeln överlappar varandra är sådant som är gemensamt för båda begreppen. Delarna som inte överlappar varandra är sådant som är specifikt för respektive begrepp.

Börja med att låta eleverna tänka på egen hand. Låt dem jobba i par och fylla i ord som de tycker passar respektive begrepp, både det som är specifikt och det som är gemensamt.

I nästa steg när eleverna har aktiverat sina förkunskaper diskuterar ni gemensamt vilka ord som ska stå i respektive cirkel.

 

Ladda ner tomma Venndiagram

 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.