Gå direkt till innehållet

Begreppet hållbar utveckling är inte så lätt att få grepp om. Att titta närmare på såväl den egna som skolans konsumtion är ett sätt att få syn på innebörden av hållbar utveckling.

Genom ett undersökande arbetssätt får eleverna verktyg för att kunna reflektera över sin egen konsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett besök på Sysavs anläggning i Norra Hamnen där frågeställningar om det hållbara samhället, livsstil och konsumtion kopplat till avfall och miljö sätts i centrum fördjupar arbetet och förståelsen för lektionsmaterialet.

Lektionsmaterialet har tagits fram i samarbete med Annika Trenneman Kryddgårdsskolan och Sysav.


Det här arbetet innefattar flera ämnen: geografi, biologi och kemi. Lärarhandledningen är uppdelad i två delar en SO-del och en NO-del. Delarna kan göras parallellt eller först en del och sedan den andra. De stödjer varandra, men behöver inte genomföras samtidigt

Arbetsområdet består av tio olika delar:

Geografi

  1. Vad ska vi lära?
  2. Hållbar utveckling, vad är det?
  3. Konsumtion – för att vi vill eller för att vi måste?
  4. Transporter – hur kommer produkten hit?
  5. Namngeografi
  6. Var kommer mina kläder från?
  7. Var kommer min mat från?
  8. När vi har konsumerat – vad gör vi med det som blir över?
  9. Hur kan jag göra medvetna val kring min konsumtion?

 

Biologi och kemi

10. Materialkunskap

 

Filer och länkar som är kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten i lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

Länk till kartan

(Mer om Pedagogiska kartor)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vad ska vi lära?

1.  A) Boka besök hos SYSAV via deras hemsida. Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet. B) Inled arbetet genom att diskutera kunskapskravet för arbetsområdet tillsammans med eleverna och vad...

Hållbar utveckling – Vad är det?

2.  A) Läs faktatexten Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra? B) I övningen Globala målen – sorteringsuppgift får eleverna tillfälle att fylla begreppet hållbar utveckling med inn...

Konsumtion – för att vi vill eller för att vi måste?

3.   A) Påbörja en begreppslista. Listan kan skrivas ner och fyllas på efterhand eller göras digitalt. Listan är relevant för elevernas förförståelse inför kommande film om konsumtion. För in följande...

Transporter – Hur kommer produkten hit?

4.   A) Lägg till begrepp i er begreppslista. Begrepp som är viktiga i nästa avsnitt är: transport transportera B) Se filmen Välkommen till staden, avsnittet ”Om varutransporter”. Den finns att se v...

Namngeografi

5.   A) För att kunna diskutera och förstå problematiken kring transporter kopplade till konsumtion behöver eleverna kunskaper i namngeografi. Låt eleverna titta på världens 25 största länder och värl...

Var kommer mina kläder ifrån?

6.   A) Dela ut hemuppgiften Var kommer mina kläder ifrån?. Detta är underlag till nästkommande lektionstillfälle. B) Se filmen Härifrån till hållbarheten, avsnittet om kläder. Den finns att se via Ma...

Var kommer min mat ifrån?

7.   A) Skriv ut varsin världskarta till eleverna i A3-format. En karta skrivs också ut till att sätta upp i klassrummet. Världskartan finns att hämta i flera varianter. B) Utifrån det eleverna skrivi...

När vi har konsumerat – Vad gör vi med det som blir över?

8.   A) Sortering av sopor. Pedagogen tar med sig torra sopor hemifrån eller ber eleverna ta med torra sopor till exempel kläder, skor, förpackningar i olika material, tidningar, el-avfall, glas och m...

Hur kan jag göra medvetna val kring min konsumtion?

9.   I övningen Avfallshierarkin – vad säger den? får eleverna sammanfatta det som de lärt sig under besöket och med ny information sammanfatta hur var och en kan göra mer medvetna val kring sin egen...

Materialkunskap

10.   A) Eleverna ska beskriva olika material, vilken råvaran är och hur den kan återvinnas/återanvändas. Detta arbete börjar med ett besök i skolans miljöhus eller en närbelägen återvinningsstation....