Gå direkt till innehållet

6.  

A) Dela ut hemuppgiften Var kommer mina kläder ifrån?. Detta är underlag till nästkommande lektionstillfälle.

B) Se filmen Härifrån till hållbarheten, avsnittet om kläder. Den finns att se via Malmö Stads gemensamma mediasystem Selma och på UR.se. Detta är en film som vänder sig främst till åk 7 till 9. Förbered eleverna genom att berätta vad filmen kommer att handla om.

C) Eleverna skriver en sammanfattning av filmens viktigaste budskap och använder sig av arbetsbladet Vår klädkonsumtion.

D) Efter hemuppgiften är det dags att skriva ut varsin världskarta till eleverna i A3-format. En karta skrivs också ut till att sätta upp i klassrummet. Världskartan finns att hämta i flera varianter.

E) Utifrån det eleverna skrivit ner i hemuppgiften, Var kommer mina kläder ifrån?, förs produktionsländerna in på elevernas världskartorEleven ritar in en punkt i produktionslandet, drar ett streck ut och skriver produktionslandet och vilket plagg som producerats där. Landet målas i en bestämd färg. Alla elever målar med samma färg eftersom de senare ska jämföra två kartor.

F) Sammanställ de länder elevernas kläder kommer från. Färglägg länderna på den gemensamma kartan som hängs upp på väggen. Färglägg med samma färg som ni bestämt sedan tidigare. Diskutera till exempel följande frågor utifrån resultatet:

  • Varifrån kommer de flesta kläderna?
  • Ser vi några mönster?
  • Varför produceras kläder i vissa delar av världen och inte i andra?
  • Vad hade skillnaden varit om kläderna hade tillverkats i Sverige?

Poängtera varför stora delar av textilindustrin finns i Asien (billig arbetskraft och rätt förutsättningar att odla bomull.)

G) Avsluta den här lektionssekvensen genom att dela ut hemuppgiften Var kommer min mat ifrån? Detta är underlag till nästkommande lektionstillfälle.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Var kommer mina kläder ifrån?”

Var kommer mina kläder ifrån?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.