Gå direkt till innehållet

8.  

A) Sortering av sopor. Pedagogen tar med sig torra sopor hemifrån eller ber eleverna ta med torra sopor till exempel kläder, skor, förpackningar i olika material, tidningar, el-avfall, glas och metall.

Utifrån avfallet får eleverna i grupp titta och sortera soporna. Som stöd kan de använda sig av informationen på avfallsportalen Sopor. För att förtydliga vad som har sorterats kan eleverna skriva skyltar.

Avsluta med att diskutera hur de har tänkt och om det går att ytterligare sortera.

B) Återanvända – återvinna. Fortsätt använda samma material som sorterats. Låt eleverna fundera över följande frågor:

  • Är det något som kan återanvändas alternativt återvinnas?
  • Vilken är skillnaden av de båda begreppen återanvända och återvinna?
  • Ge exempel på hur man kan återanvända alternativt återvinna några av soporna?

C) Lägg till följande begrepp i begreppslistan och gå igenom dem med eleverna:

  • Sopsortera
  • Återvinna

D) Besök hos SYSAV. Inledningsvis har ni bokat ett besök via hemsidan. Ta gärna bilder under besöket som kan användas när eleverna skriver den återgivande text efter besöket.

E) Använd er av arbetsbladet Skolbesök hos SYSAV för att skriva en återgivande text om besöket.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”När vi har konsumerat – vad gör vi med det som blir över?”

När vi har konsumerat – Vad gör vi med det som blir över?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.