Gå direkt till innehållet

Här arbetar eleverna i grupp med att analysera skolan utifrån respektive hållbarhetsområde.

(Miljöanalysen av den egna skolan är en variant av Naturskyddsföreningens uppgift från Energifallet.)

Moment:

  • Dela upp eleverna i grupper och låt dem välja ett område att analysera. När en grupp valt ett område suddar du ut det från tavlan. Det gör att grupperna måste komma till beslut om område snabbt för att få möjlighet att välja.
  • Dela ut formulärblad och låt gruppen undersöka sitt respektive område.
  • Grupperna skickar in sina resultat via Classroom.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Miljöanalys av den egna skolan

Miljöanalys – 1

Till lärare

Presentera att ni ska göra en Miljöanalys av den egna skolan. Dela upp klassen i mindre grupper och låt dem i gruppen komma överens om ur vilket perspektiv de ska analysera skolan. När gruppen bestämt sig för perspektiv så stryker du perspektiv på tavlan. Det gör att gruppen måste fatta beslut relativt fort för att få en valmöjlighet. Perspektiven är:

  1. El och värme
  2. Mat och matavfall
  3. Transporter
  4. Varor
  5. Avfall och återvinning
  6. Planering och kommunikation

De arbetar sedan med sitt perspektiv utifrån ett formulär.

Låt eleverna lämna in sina svar via Classroom, gruppvis.

Via den tillhörande länken nedan hittar du tips på var eleverna kan hitta fakta och underlag till sin analys.

Momentet utgår från Naturskyddsföreningens Miljöanalys. Materialet är del av Energifallet.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.