Gå direkt till innehållet

1. 

A) Boka besök hos SYSAV via deras hemsida. Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet.

B) Inled arbetet genom att diskutera kunskapskravet för arbetsområdet tillsammans med eleverna och vad det betyder.

Tillsammans diskuterar ni kunskapskravet och ”översätter” till vardagsspråk och skriver mål som eleverna förstår. Som stöd finns kunskapskravet i Storbildsunderlag. Skriv ner er gemensamma översättning på ett större papper och häng upp det skrivna i klassrummet.

Geografi Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6

  • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

En klass som har arbetat med området har översatt kunskapskravet till vardagsspråk på följande sätt:

  • Vi kan prata om hur vi ska göra så att miljön blir så bra som möjligt. Vi kan ge exempel på hur man själv kan välja vilka saker man köper och hur mycket saker man köper. När man köper saker ska man tänka på miljön och hur människorna som tillverkar dem har det.

C) Titta på vad som står i centralt innehåll för området. ”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.” Som stöd finns centralt innehåll för arbetsområdet i Storbildsunderlag.

Samtala kring hur utdraget ur det centrala innehållet passar ihop med kunskapskravet:

  • Är det något i er vardagsdefinition av kunskapskravet som ska förändras efter det att ni diskuterat centralt innehåll? Omformulera vid behov.

Använd er vardagsdefinition varje gång ni påbörjar en lektion inom arbetsområdet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Under ”Vad ska vi lära?”

Vad ska vi lära?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.