Gå direkt till innehållet

3.  

A) Påbörja en begreppslista. Listan kan skrivas ner och fyllas på efterhand eller göras digitalt. Listan är relevant för elevernas förförståelse inför kommande film om konsumtion. För in följande begrepp på listan och diskutera vad de innebär:

 • konsumtion
 • konsument
 • konsumera
 • hållbar utveckling
 • ekologisk hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet
 • produkt
 • producera

B) Arbeta med uppgiften Varför konsumerar vi? Här får eleverna möjlighet att reflektera kring reflektionsmönster och använda sig av geografins begrepp.

C) Se filmen Härifrån till hållbarheten, avsnittet om prylar. Den finns att se via Malmö Stads gemensamma mediasystem Selma och på UR.se.

D) Diskutera gemensamt frågor som filmen väckt. Exempel på frågor kan vara:

 • Vad har vi för saker?
 • Har vi så många saker som de säger i filmen?
 • Vilka saker behöver vi?
 • Hur påverkar ägandet av saker oss?

E) Titta närmare på vad det finns för föremål i klassrummet och i vilket land de är producerade? Eleverna gör stödanteckningar på kladdpapper.

F) Titta på en gemensam världskarta, antingen en som finns i klassrummet eller via Globalis. På Globalis kan en blank världskarta hämtas. Reflektera kring varifrån saker i klassrummet i kommer. Peka ut länderna på kartan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Länkar och filer till ”Konsumtion – för att vi vill eller för att vi måste?”

Konsumtion – för att vi vill eller för att vi måste?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.