Gå direkt till innehållet

7.  

A) Skriv ut varsin världskarta till eleverna i A3-format. En karta skrivs också ut till att sätta upp i klassrummet. Världskartan finns att hämta i flera varianter.

B) Utifrån det eleverna skrivit ner i hemuppgiften, Var kommer min mat ifrån?, förs produktionsländerna in på elevernas världskartor. Eleven ritar in en punkt i produktionslandet på sin karta, drar ett streck ut och skriver produktionslandet och vilken matprodukt. Landet målas i en bestämd färg. Alla elever målar med samma färg eftersom de senare ska jämföra två kartor, tillverkningsland för kläder och matproducenter.

C) Sammanställ de länder elevernas mat kommer från. Färglägg länderna på den gemensamma kartan som hängs upp på väggen bredvid klädkartan. Färglägg med samma färg som ni bestämt sedan tidigare. Diskutera till exempel följande frågor utifrån resultatet:

  • Varifrån kommer de flesta matprodukter från?
  • Ser ni några mönster?
  • Varför produceras mat i vissa delar av världen och inte i andra?
  • Om all mat producerats i Sverige, vad hade vi ätit då?

D) Se filmen Härifrån till hållbarheten, avsnittet om matsvinn. Den finns att se via Malmö Stads gemensamma mediasystem Selma och UR.se. Detta är en film som vänder sig främst till åk 7 till 9. Förbered eleverna genom att berätta vad filmen kommer att handla om.

E) Eleverna skriver en sammanfattning av filmens viktigaste budskap och använder sig av arbetsbladet i Vår matkonsumtion.

F) Jämför de båda världskartorna. Diskutera tillsammans:

  • Vilka likheter och skillnader finns?
  • Finns liknande mönster i de båda kartorna?
  • Vilka slutsatser kan ni dra?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Var kommer min mat ifrån?”

Var kommer min mat ifrån?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.