Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

211 träffar

Nobelprislektionen – en lektion om Alfred Nobel och Nobelpriset

Direkt från Nobel Prize Museum i Stockholm kommer denna lektion om Alfred Nobel och Nobelpriset. Ett bra sätt att bekanta sig med vårt svenska Nobelpris. Hur kom det till och vem var egentligen Alfred Nobel. Låt eleverna bekanta sig med en fin del av det svenska kulturarvet.

Om Sveriges historia – en digital undervisningsresurs

Det här lektionsmaterialet spänner över mer än tusen år, från vikingatid fram till nutid. Lektionerna i Sveriges historia är skapade av museer från hela Sverige och i dialog med skolor runt om i landet. Webbplatsen drivs och förvaltas av Statens historiska museer.

Om #5 Jämställdhet och hur Astrid Lindgren är med oss genom världskrigens tid

Välkommen in i Heléne Nyréns klassrum och ta del av hennes spännande arbete med jämställdhet och hur Astrid Lindgrens finns med genom världskrigens tid.

Brev från lantmätaren Fredrik Oxievång – skiftesreformen

Hur gick det till när Sverige under 1800-talet utvecklades från att vara ett fattigt bondesamhälle till ett land där livsvillkoren förbättrats avsevärt i början på 1900-talet?

Världskrigens tid och människor

Syftet med uppgifterna är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att läsa skönlitteratur utvecklar de sin förmåga att förstå hur andra människor tänker och vad som ligger bakom andra människors sätt att tänka när de väljer olika vägar och handlingsalternativ i sitt liv. 

I livets väntrum – ett undervisningsmaterial till utställningen på Malmö Borgarskola

I den här resursen finner du ett undervisningsmaterial som är kopplat till utställningen "I livets väntrum" på Malmö Borgarskola. Materialet består av ett föreläsningsmanus, en bildpresentation, sju uppgifter till eleverna samt upplägg och handledning.

Identitet – presentation

Denna resurs innehåller en 16 bilder lång presentation som på ett enkelt sätt presenterar och fördjupar identitetsbegreppet utifrån aspekter som etnicitet, socioekonomiska faktorer, religion, funktion...

Repetition forntiden

En del av det centrala innehållet i mellanstadiet är att eleverna ska kunna de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Utifrån ett urval sagor, som ingår i ett lektionsmaterial s...

Veta, tycka och tro

När vet jag, när tror jag och när tycker jag, är en enkel övning att använda i mellanstadiet eller i högstadiets första år för att etablera skillnaden mellan det i skolan ständigt återkommande vetande...

Lästips om Förintelsen och Andra världskriget

En resurs med tips på läsning om Förintelsen och Andra världskriget. Alla böcker finns tillgängliga via din dator på olika sätt. Du kan också fråga personalen på ditt närmaste skolbibliotek efter titlarna.