Gå direkt till innehållet

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)

DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel.

Det förklarar och sammanfattar lärokursens viktigaste begrepp och moment på svenska och delvis med översättning till andra språk.

Det kan användas såväl för självstudier, som för studiestöd på modersmål.

Uppdraget är initierat av Malmö stads Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och syftet är, att tillgodose elevers, lärares och studiehandledares behov av studiematerial, som tydliggör ämnesspecifika och centrala nyckelbegrepp på modersmål. Studiematerialet ska efterhand översättas till arabiska, dari och somaliska.

Vi arbetar med att identifiera centrala begrepp och koncept, som kan vara svåra för eleven att förstå. Vi skapar digitalt material, som ger bättre förutsättningar för studiehandledare att handleda i ämnet på modersmålet. Detta sker dels genom, att vi kontaktar enskilda lärare, lärarlag, ämnesgrupper och andra verksamheter, inom modersmålsundervisning och digitalisering, för att få uppslag på vad i ämnesstoffen, som utgör svårigheter vid studierna. Och dels sker det genom, att vi själva deltar i undervisningssituationer med elever, som har sämre språkliga förutsättningar.

Olika filer

 

Fil för föreläsning/presentation om DUSM

DUSM28-29Maj

Inbäddad föreläsning/presentation om DUSM

Fil för projektbeskrivning för DUSM

Projektbeskrivning DUSM.docx

Inbäddad projektbeskrivning för DUSM

Här hittar du DUSM:

 

Projektdeltagare VT 18

Klicka på den projektdeltagares namn nedan, som du vill skicka mail till, om du vill komma i kontakt med någon av oss i DUSM.

Översättning till arabiska: Mariam Abdul Rahim och Husain Ahmed Alobaidi.

 

Skapare av material och licens

Av Bo Brynell, DUSM-projektet, CC BY-NC-SA 4.0 via Malmö delar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.