Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

250 träffar

REPETITION FORNTIDEN

En del av det centrala innehållet i mellanstadiet är att eleverna ska kunna de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Utifrån ett urval sagor, som ingår i ett lektionsmaterial s...

VEM ÄR JAG? EN HISTORISK FRÅGESPORT

Dax att avrunda läsåret och varför inte göra det med en frågesport där eleverna i lag listar ut vilken historisk person som efterfrågas? Ledtrådarna börjar på 5 poäng och flest poäng efter tio histori...

KARTORS ANVÄNDNING

I det här resursmaterialet får eleverna möjligheter att få kunskap om hur kartor har framställts och i vilka syften, men även hur man med hjälp av kartor kan undersöka omvärlden och föra resonemang om...

Berättargruppen om Förintelsen åk 6-9

De judiska flyktingar i Malmö och Lund som överlevde Förintelsen valde att inte glömma. I nästan 30 år gick Förintelsens ögonvittnen ut i skolor, kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser för att berätta om sina upplevelser. Nu har de lämnat över stafettpinnen till barn och barnbarn. Här hittar du lektionsmaterial och diskussionsfrågor att använda för att förbereda eleverna inför besök av berättargruppen.

Berättargruppen om Förintelsen – gymnasiet

De judiska flyktingar i Malmö och Lund som överlevde Förintelsen valde att inte glömma. I nästan 30 år gick Förintelsens ögonvittnen ut i skolor, kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser för att berätta om sina upplevelser. Nu har de lämnat över stafettpinnen till barn och barnbarn. Här hittar du lektionsmaterial och diskussionsfrågor att använda för att förbereda eleverna inför besök av berättargruppen.

Världskrigens tid och människor

Syftet med uppgifterna är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att läsa skönlitteratur utvecklar de sin förmåga att förstå hur andra människor tänker och vad som ligger bakom andra människors sätt att tänka när de väljer olika vägar och handlingsalternativ i sitt liv. 

Brev från lantmätaren Fredrik Oxievång – skiftesreformen

Hur gick det till när Sverige under 1800-talet utvecklades från att vara ett fattigt bondesamhälle till ett land där livsvillkoren förbättrats avsevärt i början på 1900-talet?

Om #5 Jämställdhet och hur Astrid Lindgren är med oss genom världskrigens tid

Välkommen in i Heléne Nyréns klassrum och ta del av hennes spännande arbete med jämställdhet och hur Astrid Lindgrens finns med genom världskrigens tid.

NOBELPRISET I FRED – ETT PRESTIGEFYLLT PRIS!

Nobelpriset i Fred är ett prestigefyllt pris med lite annorlunda bakgrund än de övriga prisen. Det hanteras nämligen av Norge som vid tiden för Alfred Nobels död var i union med Sverige. Till skillnad...

Om Sveriges historia – en digital undervisningsresurs

Det här lektionsmaterialet spänner över mer än tusen år, från vikingatid fram till nutid. Lektionerna i Sveriges historia är skapade av museer från hela Sverige och i dialog med skolor runt om i lande...