Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

256 träffar

HISTORIA ÅK 7-9: ALLMÄNNA BEGREPP

Under allmänna begrepp definieras begrepp som till exempel förändring, kontinuitet och källkritik. Tanken med momentet är att eleverna ska förstå de allmänna begreppen inom historieämnet för att sedan...

I HELA KVINNLIGHETENS HISTORIA – EN KORT INTRODUKTION TILL KVINNOHISTORIA OCH MANLIGT KODAT SPRÅKBRUK

I hela kvinnslighetens historia … är en kort övning som både skulle kunna vara lämplig till att introducera ett arbetsområde om kvinnohistoria (eller i alla fall varför kvinnor har en undanskymd...

MONSUNEN – EN ÖVNING KRING PERSONLIG IDENTITET

Monsunen är en enkelt övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor – ur en stor och bred samling – de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett...

IDENTITET – PRESENTATION

Denna resurs innehåller en 16 bilder lång presentation som på ett enkelt sätt presenterar och fördjupar identitetsbegreppet utifrån aspekter som etnicitet, socioekonomiska faktorer, religion, funktion...

INTRODUKTION TILL DUSM

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel. Det förklarar och...

HISTORIA ÅK 7-9: SAMLINGSSIDA MED INBÄDDADE LJUDFILER

Här finns ett samlat resursmaterial med ljudfilerna i de olika momenten i Historia åk 7-9 inbäddade från DUSM Audiomack kanal. Välj vilken ljudfil du vill ta del av i de inbäddade spellistorna nedan....

VIRTUELL RUNDVANDRING PÅ VÄRLDENS MUSEUM – DISTANSSTUDIER

I tider av fysisk distansering öppnar istället nya möjligheter. Nu finns chansen att ta virtuella rundvandringar på en mängd olika museer runt om i världen. Här följer tio länkar till tio anrika museu...

DUSM sociala medier

Inom DUSM projektet har vi tagit fram digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Det handlar om både svenskt och översatt material till bland annat arabiska. DUSM-projektet har fler...

TUTORIALS FÖR DUSM-MATERIAL

Under detta resursmaterial finns det video filmer som beskriver hur du använder de olika delarna av DUSM-materialet i Malmö delar. Syftet med dessa video är att ge en introduktion till hur du går till...

INSTRUERANDE TEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...