Gå direkt till innehållet

Denna resurs innehåller en 16 bilder lång presentation som på ett enkelt sätt presenterar och fördjupar identitetsbegreppet utifrån aspekter som etnicitet, socioekonomiska faktorer, religion, funktionsvariationer etc. Den kan med fördel användas som en del i ett större arbetsområde.

Identitet

 

Förankring i kursplanen

Identitet är ett centralt begrepp i SO och återfinns direkt i det centrala innehållet i samhällskunskap, religion och historia och indirekt i geografi kopplat till levnadsbetingelser, konsumtionsmönster och dylikt.

 

Fördjupning

Presentationen är en del av ett större arbetsområde kring identitet och nationalitetsbegreppet som heter Ljuva dröm – att va’ en riktigt svensk, som finns tillgänglig i sin helhet här på Malmö delar. Presentationen skulle också fungera som en del i arbetsområdet Samtycke (ska vi ha sex, eller) som också ligger i sin helhet här på Malmö delar.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.