Gå direkt till innehållet

Denna resurs innehåller en 16 bilder lång presentation som på ett enkelt sätt presenterar och fördjupar identitetsbegreppet utifrån aspekter som etnicitet, socioekonomiska faktorer, religion, funktionsvariationer etc. Den kan med fördel användas som en del i ett större arbetsområde.

Identitet

Förankring i kursplanen

Identitet är ett centralt begrepp i SO och återfinns direkt i det centrala innehållet i samhällskunskap, religion och historia och indirekt i geografi kopplat till levnadsbetingelser, konsumtionsmönster och dylikt.

 

Fördjupning

Presentationen är en del av ett större arbetsområde kring identitet och nationalitetsbegreppet. Ta del av det större arbetsområdet ”Ljuva dröm – att va’ en riktigt svensk” på Malmö delar. Presentationen skulle också fungera som en del i arbetsområdet ”Samtycke (ska vi ha sex, eller” på Malmö delar.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.